La comunitat educativa

Entre 420 i 440 alumnes dels municipis d’Artés, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d’Oló i Avinyó estudien cada any l’ESO o el Batxillerat a l’institut. Habitualment comptem amb tres línies a l’ESO i dues a cadascun dels cursos de Batxillerat

Uns 40 professors formen l’Equip Pedagògic del centre. També disposem de dues persones a administració, dues conserges, una bibliotecària i dos membres del personal de neteja. A més, periòdicament rebem la visita d’un membre de l’EAP (Equip d’atenció psicopedagògica).

Equip directiu

Directora: Rosa Riera

Cap d’estudis: Josep Ortiz

Secretària: Rosa Galiano

Coordinadora pedagògica: Eva Giralt

Equip pedagògic

DEPARTAMENT PROFESSOR/A ESPECIALITAT CÀRREC
Llengües Estrangeres Rosa Descarga Ll. Anglesa Cap de Departament i Coordinadora PELE
Alba Camprodon Ll. Francesa  Tutora 1r ESO D
Rosa Galiano Ll. Anglesa Secretària
Montse Jordà Ll. Anglesa
Marta Rovira Ll. Anglesa Tutora 2n ESO A
Català Concep Argerich Ll. Catalana Tutora 1r ESO A
Anna Carulla Ll. Catalana Coordinadora LIC i Tutora
Teresa Obradors Ll. Catalana Cap de Departament i Tutora 4t ESO C
Sílvia Solé Ll. Catalana Tutora 2n BTX A
Orientació

Psicopedagògica

Imma Playà Psicopedagogia Tutora 4t ESO BRX i Coordinadora Mediació
Castellà Climent Garrido Ll. Castellana Coordinador Primer cicle ESO i Tutor 2n ESO B
Aràlia Codinachs
Agnès Santos
Ll. Castellana
Josep Jiménez Ll. Castellana Cap de Departament
Rosa Riera Llatí Directora
Matemàtiques Sascha Hohnhaussen Matemàtiques
Arnau González Matemàtiques Coordinador TIC
Mònica Martínez Matemàtiques  Cap de Departament
Eva Navarro Economia Coordinadora Pàgina web i compra llibres, Coordinadora Batxillerat i Tutora 2n BTX B
Fermí Rojo Matemàtiques Coordinador Activitats
Ciències

Naturals

Rosa Mª Batlló Biologia i Geologia Coordinadora Projecte Per a l’Equilibri i Escola Verda, Tutora 2n ESO C i Cap de Departament
Eva Giralt Física i Química Coordinadora pedagògica i Tutora 4t ESO B
Mª Teresa Rodoreda Física i Química Tutora 1r BTX A
Viki Serra AD i  Biologia i Geologia Coordinadora Empreses (Projecte Brúixola)
Laia Escolà Biologia i Geologia
Gemma Just Biologia i Geologia Projecte Per l’equilibri i Escola Verda
Ciències

Socials

Francesc Serra Geografia i Història Tutor 3r ESO A
Josep Ortiz Filosofia Cap d’estudis
Carme Pinilla Religió Coordinadora Segon cicle ESO i Tutora 4t ESO A
Àngels Sanmiquel Ciències Socials Cap de Departament i Tutora 1r ESO A
Assumpta Sunyé Geografia i Història Tutora 4t ESO B
Joan Vinyoli Geografia i Història Tutor 1r BTX B
Gerard Comellas Música Cap de Departament i Tutor 3r ESO A
Educació Física Sergi Cinca Educació Física Tutor
Dolors Vila Educació Física Cap de Departament i Tutora de 1r ESO B
Tecnologia Josep Canamasas Tecnologia Cap Departament, Tutor 3r ESO C i Coordinador Manteniment
Joan Carles Garcia Tecnologia Coordinador Estada Empresa Batxillerat, ClickEdu i Manteniment informàtic
Marga Serra Dibuix  Tutora 1r ESO C
Jordi Vila Tecnologia Coordinador de Prevenció de Riscos laborals
Gemma Ribera Tecnologia  Tutora 3r ESO B

Administració

Àngels Casals

Francesc García

Consergeria

Pilar Soler

Eva Campos

Bibliotecària

Dúnia Domingo

Neteja

Iolanda Iglesias

Gaby Ursache