Matèries pendents de cursos anteriors

Us recordem que l’alumnat que té matèries pendents de cursos anteriors, ha de presentar-se a les proves de recuperació els dies i hores indicats en el següent calendari.

Descarregar el calendari