Ecobooks

Important!

Cal retornar els ecoBooks al centre el dia 11 de juliol de 2017.

HORARI: 9:30 a 15 h

Teniu aquí informació sobre els ecoBooks, trobareu informació de com tractar-los, com retornar-los i les circulars que hem facilitat a les famílies.

Carta famílies

Com comprar