Per setè cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 80.000 estudiants i més de 1.000 centres.  S’avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

Informació per a l’estudiant

Informació per les famílies

 

Benvinguda

Em plau presentar-vos la nostra pàgina web per a les famílies, l’alumnat, el personal docent i el PAS del nostre centre. Aquesta és la nova eina interna de gestió amb què pretenem continuar millorant les relacions amb tots els membres de la comunitat educativa fent un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Confio que aquesta nova plataforma sigui eficaç en aquests objectius.


Sílvia Fernández Recalde

Directora