Horaris

1r ESO A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Tutoria
Francesca Vila
Aula 2 1r d’ESO A
Matemà
Ramon Bartolí­
Aula 2 1r d’ESO A
Matemà
Josep M Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
09:30 – 10:30
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 2 1r d’ESO A
Educació Fí­sica
M. Rosa Montane
Gimnàs
Matemà
Ramon Bartolí
Aula 2 1r d’ESO A
Matemà
Josep M Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 2 1r d’ESO A
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 2 1r d’ESO A
10:30 – 11:30
Anglès
Anna Tombas
Aula 2 1r d’ESO A
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 2 1r d’ESO A
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 2 1r d’ESO A
Educació fí­sica
M. Rosa Montane
Gimnàs
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 2 1r d’ESO A
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 2 1r d’ESO A
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’Informà
Anglès
Anna Tombas
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. Castellà
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. Català
Maria Santacana
Aula 2 1r d’ESO A
Mat. Op. castellà¡à
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. Català
Maria Santacana
Aula 2 1r d’ESO A
13:00 – 14:00
Matemà
Ramon Bartolí
Aula 2 1r d’ESO A
Matemà
Josep Mª Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Anglès
Anna Tombas
Aula 2 1r d’ESO A
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 2 1r d’ESO A
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 2 1r d’ESO A
14:00 – 15:00
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 2 1r d’ESO A
Música
Marta Pérez
Aula de música
Anglès
Anna Tombas
Aula 2 1r d’ESO A
Música
Marta Pérez
Aula de música
Religió
Fèlix Albero
Aula 2 1r d’ESO A

 

1r ESO B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 3 1r d’ESO B
Anglès
Anna Tombas
Aula 3 1r d’ESO B
Matemà
Ramon Bartolí
Aula 3 1r d’ESO B
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’Informà
Anglès
Anna Tombas
Aula 3 1r d’ESO B
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 3 1r d’ESO B
09:30 – 10:30
Anglès
Anna Tombas
Aula 3 1r d’ESO B
Matemà
Ramon Bartolí
Aula 3 1r d’ESO B
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 3 1r d’ESO B
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 3 1r d’ESO B
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 3 1r d’ESO B
10:30 – 11:30
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 3 1r d’ESO B
Música
Marta Pérez
Aula de música
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 3 1r d’ESO B
Cultura i valors È
M. del Carme Yeste
Aula 3 1r d’ESO B
Música
Marta Pérez
Aula de música
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Tutoria
Anel Salvadó
Aula 3 1r d’ESO B
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 3 1r d’ESO B
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 3 1r d’ESO B
Mat. Op. Castellà
Carlota Martí­nez
Aula 3 1r d’ESO B
Mat. Op. Castellà
Carlota Martínez
Aula 3 1r d’ESO B
13:00 – 14:00
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 3 1r d’ESO B
Educació fí­sica
M. Rosa Montane
Gimnàs
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 3 1r d’ESO B
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Anglès
Anna Tombas
Aula 3 1r d’ESO B
Educació fí­sica
M. Rosa Montane
Gimnàs
14:00 – 15:00
Matemà
Ramon Bartolí
Aula 3 1r d’ESO B
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 3 1r d’ESO B
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 3 1r d’ESO B
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 3 1r d’ESO B
Llengua catalana i literatura
Maria Santacana
Aula 3 1r d’ESO B

 

1r ESO C

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 4 1r d’ESO C
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 4 1r d’ESO C
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Tutoria
Estefania Balañà
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
09:30 – 10:30
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
Anglès
Anna Tombas
Aula 4 1r d’ESO C
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 4 1r d’ESO C
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Anglès
Anna Tombas
Aula 4 1r d’ESO C
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Anglès
Anna Tombas
Aula 4 1r d’ESO C
10:30 – 11:30
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 4 1r d’ESO C
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 4 1r d’ESO C
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 4 1r d’ESO C
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 4 1r d’ESO C
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’informàtica
Anglès
Anna Tombas
Aula 4 1r d’ESO C
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. castellà
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 4 1r d’ESO C
Mat. Op. castellà
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Mat. Op. Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 4 1r d’ESO C
13:00 – 14:00
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 4 1r d’ESO C
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 23 desdoblament 1
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 4 1r d’ESO C
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 4 1r d’ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 23 desdoblament 1
14:00 – 15:00
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 4 1r d’ESO C
Cultura i valors È
M. del Carme Yeste
Aula 4 1r d’ESO C
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 4 1r d’ESO C
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 4 1r d’ESO C
Música
Marta Pérez
Aula de Música

 

1r ESO D

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Anglès
Anna Tombas
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 5 1r d’ESO D
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 5 1r d’ESO D
09:30 – 10:30
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 5 1r d’ESO D
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 5 1r d’ESO D
Anglès
Anna Tombas
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 5 1r d’ESO D
Música
Marta Pérez
Aula de Música
10:30 – 11:30
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 5 1r d’ESO D
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 5 1r d’ESO D
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Anglès
Anna Tombas
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències socials: geografia i història
M. del Carme Yeste
Aula 5 1r d’ESO D
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 5 1r d’ESO D
Cultura i valors È
M. del Carme Yeste
Aula 5 1r d’ESO D
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 5 1r d’ESO D
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’informàtica
Anglès
Anna Tombas
Aula 5 1r d’ESO D
13:00 – 14:00
Tutoria
Manuel Vela
Aula 5 1r d’ESO D
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 5 1r d’ESO D
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 5 1r d’ESO D
Mat. Op. Català
Blanca Ona Cugat
Aula 5 1r d’ESO D
Mat. Op. Català
Blanca Ona Cugat
Aula 5 1r d’ESO D
14:00 – 15:00
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 5 1r d’ESO D
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 5 1r d’ESO D
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 5 1r d’ESO D
Ciències de la naturalesa
Manuel Vela
Aula 5 1r d’ESO D
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs

 

2n ESO A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’informàtica
09:30 – 10:30
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Cultura i valors È
Santiago Cabrerizo
Aula 12 2n d’ESO A (210)
10:30 – 11:30
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 23 desdoblament 1
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Tutoria
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 23 desdoblament 1
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 23 desdoblament 1
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 23 desdoblament 1
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 12 2n d’ESO A (210)
13:00 – 14:00
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 23 desdoblament 1
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
14:00 – 15:00
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 23 desdoblament 1
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 23 desdoblament 1
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Matemàtiques
Ramon Bartolí­
Aula 23 desdoblament 1
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 12 2n d’ESO A (210)

 

2n ESO B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Anglès
Carles Junivart
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Anglès
Carles Junivart
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Anglès
Carles Junivart
Aula 13 2n d’ESO B (211)
09:30 – 10:30
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs s
10:30 – 11:30
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 13 2n d’ESO B (211)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Anglès
Carles Junivart
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 13 2n d’ESO B (211)
13:00 – 14:00
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Cultura i valors È
Santiago Cabrerizo
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
14:00 – 15:00
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Tutoria
Josep M. Tarragó
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’informàtica
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 13 2n d’ESO B (211)

 

2n ESO C

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 14 2n d’ESO C (212)
09:30 – 10:30
Religió
Fèlix Albero
Aula 1 (110)
Cultura i valors È
Santiago Cabrerizo
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Anglès
Carles Junivart
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 14 2n d’ESO C (212)
10:30 – 11:30
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua catalana i literatura
Josep M. Vallverdú
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Anglès
Carles Junivart
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Anglès
Carles Junivart
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Tecnologia
Ramon Borràs
Aula Tecnologia
Tecnologia
Anel Salvadó
Aula d’informàtica
Anglès
Carles Junivart
Aula 14 2n d’ESO C (212)
13:00 – 14:00
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Educació visual i plàstica
Anel Salvadó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
Mat. Op. Valors i virtuds
Fèlix Albero
Aula 13 2n d’ESO B (211)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Mat. Op. Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Mat. Op. Català
Josep M. Vallverdú
Aula 12 2n d’ESO A (210)
14:00 – 15:00
Matemàtiques
Josep M. Tarragó
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Llengua castellana i literatura
Carlota Martínez
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Tutoria
Carlota Martínez
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Ciències socials: geografia i història
Santiago Cabrerizo
Aula 14 2n d’ESO C (212)
Ciències de la naturalesa
Francesca Vila
Aula 14 2n d’ESO C (212)

 

3r ESO A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Religió
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Cultura i valors È
Domènec Mora
Aula 6 3r d’ESO A
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 6 3r d’ESO A
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 6 3r d’ESO A
Tecnologia
Albert Pérez
Aula 6 3r d’ESO A
09:30 – 10:30
Física i química
Josefina Guasch
Laboratori de Química
Física i química
Josefina Guasch
Aula 6 3r d’ESO A
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 6 3r d’ESO A
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
10:30 – 11:30
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 6 3r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 6 3r d’ESO A
Física i química
Josefina Guasch
Aula 6 3r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 6 3r d’ESO A
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 6 3r d’ESO A
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 6 3r d’ESO A
Anglès
Gemma Reverté
Aula 6 3r d’ESO A
Tecnologia
Albert Pérez
Aula Tecnologia
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 6 3r d’ESO A
Física i química
Josefina Guasch
Aula 6 3r d’ESO A
13:00 – 14:00
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 6 3r d’ESO A
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 6 3r d’ESO A
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 6 3r d’ESO A
Tecnologia
Manuel Vela
Aula d’informàtica
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 6 3r d’ESO A
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 6 3r d’ESO A
14:00 – 15:00
Tutoria
Domènec Mora
Aula 6 3r d’ESO A
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 6 3r d’ESO A
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 6 3r d’ESO A

 

3r ESO B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Anglès
Gemma Reverté
Aula 7 3r d’ESO B
Tecnologia
Albert Pérez
Aula Tecnologia
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 7 3r d’ESO B
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 7 3r d’ESO B
Tecnologia
Albert Pérez
Aula 7 3r d’ESO B
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 7 3r d’ESO B
09:30 – 10:30
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 7 3r d’ESO B
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 7 3r d’ESO B
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
10:30 – 11:30
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 7 3r d’ESO B
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 7 3r d’ESO B
Tecnologia
Manuel Vela
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 7 3r d’ESO B
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 7 3r d’ESO B
Tutoria
Javier Rabasó
Aula de Música
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 7 3r d’ESO B
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 7 3r d’ESO B
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 7 3r d’ESO B
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 7 3r d’ESO B
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 7 3r d’ESO B
13:00 – 14:00
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 7 3r d’ESO B
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 7 3r d’ESO B
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 7 3r d’ESO B
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 7 3r d’ESO B
14:00 – 15:00
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 7 3r d’ESO B
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 7 3r d’ESO B
Cultura i valors È
Domènec Mora
Aula 7 3r d’ESO B
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs

 

3r ESO C

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 21 3r ESO C
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 21 3r ESO C
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 21 3r ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 21 3r ESO C
Anglès
Gemma Reverté
Aula 21 3r ESO C
09:30 – 10:30
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 21 3r ESO C
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 21 3r ESO C
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 21 3r ESO C
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
10:30 – 11:30
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 21 3r ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 21 3r ESO C
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 21 3r ESO C
Matemàtiques
Estefania Balañà
Aula 21 3r ESO C
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 21 3r ESO C
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Física i química
Josefina Guasch
Aula 21 3r ESO C
Tutoria
Mireia Romeu
Aula 21 3r ESO C
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Cultura i valors È
Domènec Mora
Aula 21 3r ESO C
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
13:00 – 14:00
Anglès
Gemma Reverté
Aula 21 3r ESO C
Tecnologia
Albert Pérez
Aula Tecnologia
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 21 3r ESO C
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Tecnologia
Albert Pérez
Aula 21 3r ESO C
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 21 3r ESO C
14:00 – 15:00
Anglès
Gemma Reverté
Aula 21 3r ESO C
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 21 3r ESO C
Anglès
Gemma Reverté
Aula 21 3r ESO C
Tecnologia
Mireia Romeu
Aula 18 de Gestió administrativa
Física i química
Josefina Guasch
Aula 21 3r ESO C
Ciències socials: geografia i història
Domènec Mora
Aula 21 3r ESO C

 

3r ESO D

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Religió
Fèlix Albero
Aula 23 desdoblament 1
Cultura i valors È
Blanca Ona Cugat
Aula 22 3r d’ESO D
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 22 3r d’ESO D
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 22 3r d’ESO D
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 22 3r d’ESO D
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 22 3r d’ESO D
09:30 – 10:30
Anglès
Gemma Reverté
Aula 22 3r d’ESO D
Tecnologia
Albert Pérez
Aula Tecnologia
Tutoria
Blanca Ona Cugat
Aula 22 3r d’ESO D
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 22 3r d’ESO D
Tecnologia
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Fèlix Albero
Aula 21 3r ESO C
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Mat. Op. Ciències de la naturalesa
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Mat. Op. castellà
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Mat. Op. Català
Elisenda Rosell
Aula 6 3r d’ESO A
Mat. Op. Emprenedoria
Joan Sabaté
Aula d’informàtica
10:30 – 11:30
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 22 3r d’ESO D
Física i química
Josefina Guasch
Laboratori de Química
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 22 3r d’ESO D
Tecnologia
Albert Pérez
Aula 22 3r d’ESO D
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 22 3r d’ESO D
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Educació física
Eloi Moragues
Gimnàs
Ciències socials: geografia i història
Joan Bofarull
Aula 22 3r d’ESO D
Ciències socials: geografia i història
Joan Bofarull
Aula 22 3r d’ESO D
13:00 – 14:00
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Matemàtiques
Mireia Romeu
Aula 22 3r d’ESO D
Ciències socials: geografia i història
Joan Bofarull
Aula 22 3r d’ESO D
Anglès
Manel Gonzàlez
Aula 22 3r d’ESO D
Física i química
Josefina Guasch
Aula 22 3r d’ESO D
14:00 – 15:00
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D
Llengua catalana i literatura
Blanca Ona Cugat
Aula 22 3r d’ESO D
Música
Marina Garcia de Mateos
Aula de Música
Biologia i geologia
Isabel Sales
Aula 22 3r d’ESO D
Llengua castellana i literatura
Javier Rabasó
Aula 22 3r d’ESO D

 

4t ESO A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borrà s
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 15 4t d”ESO A (213)
09:30 – 10:30
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Tutoria
M. Candela Jové
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 15 4t d”ESO A (213)
10:30 – 11:30
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Cultura i valors È
Joan Bofarull
Aula 15 4t d”ESO A (213)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borràs
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
13:00 – 14:00
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borrà s
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
14:00 – 15:00
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica

 

4t ESO B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borràs
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tutoria
M. Rosa Montane
Aula 16 4t d’ESO B (214)
09:30 – 10:30
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 16 4t d’ESO B (214)
10:30 – 11:30
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Religió
Fèlix Albero
Aula 1 (110)
Cultura i valors È
Joan Bofarull
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 16 4t d’ESO B (214)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borràs
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
13:00 – 14:00
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borràs
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
14:00 – 15:00
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Manuel Vela
Aula 18 de Gestió administrativa
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Manuel Vela
Aula 18 de Gestió administrativa

 

4t ESO C

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borrà s
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Cultura i valors È
Joan Bofarull
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 17 4t d’ESO C (215)
09:30 – 10:30
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 17 4t d’ESO C (215)
10:30 – 11:30
Educació física
M. Rosa Montane
Gimnàs
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 17 4t d’ESO C (215)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borrà s
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Laboratori de Ciències Naturals
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Física i química
M. Dolors Monlleó
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Ciències aplicades a l’activitat professional
Antonio Panadero
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Llatí­
Ricardo Viruete
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Mat. Op. Emprenedoria
Nuria Lloret
Aula 1 (110)
13:00 – 14:00
Tutoria
Maria Roser Fabregat
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Música
Marta Pérez
Aula de Música
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Albert Pérez
Aula d’informàtica
Cultura clàssica
Roser Llagostera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Llengua catalana i literatura
Maria Roser Fabregat
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Ciències socials: geografia i història
Joan Pau Mulet
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comuació
Ramon Borrà s
Aula d’informàtica
Biologia i geologia
Antonio Panadero
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Economia
Joan Sabaté
Aula 15 4t d”ESO A (213)
Tecnologia
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Manuel Vela
Aula 16 4t d’ESO B (214)
14:00 – 15:00
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Manuel Vela
Aula 18 de Gestió administrativa
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Matemàtiques
M. Candela Jové
Aula 17 4t d’ESO C (215)
Cultura clàssica
Victor Carrera
Aula 16 4t d’ESO B (214)
Educació visual i plàstica
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Tecnologies de la informació i la comuació(informàtica )
Manuel Vela
Aula 18 de Gestió administrativa

 

1r Batxillerat A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Llengua catalana i literatura
Elisenda Rosell
Aula 11 1r BAT A (207)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 11 1r BAT A (207)
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 11 1r BAT A (207)
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 11 1r BAT A (207)
09:30 – 10:30
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 11 1r BAT A (207)
Literatura universal
Elisenda Rosell
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Literatura universal
Elisenda Rosell
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Història del món contemporani
Joan Pau Mulet
Aula 11 1r BAT A (207)
Ciències per al món contemporani
Manuel Vela
Aula 11 1r BAT A (207)
10:30 – 11:30
Literatura universal
Elisenda Rosell
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Estefania Balañà
Aula 11 1r BAT A (207)
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Història del món contemporani
Joan Pau Mulet
Aula 11 1r BAT A (207)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Economia
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Economia
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Història del món contemporani
Joan Pau Mulet
Aula 11 1r BAT A (207)
Llengua catalana i literatura
Elisenda Rosell
Aula 11 1r BAT A (207)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Economia
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Estefania Balañà
Aula 11 1r BAT A (207)
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Filosofia
Victor Carrera
Aula 11 1r BAT A (207)
13:00 – 14:00
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 11 1r BAT A (207)
Segona llengua estrangera Francès
Marta Fuertes
Aula d’Idiomes
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Economia
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Tutoria
Victor Carrera
Aula 11 1r BAT A (207)
Ciències per al món contemporani
Manuel Vela
Aula 11 1r BAT A (207)
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 11 1r BAT A (207)
14:00 – 15:00
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs s
Història del món contemporani
Joan Pau Mulet
Aula 11 1r BAT A (207)
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Estefania Balañà
Aula 11 1r BAT A (207)
Literatura universal
Elisenda Rosell
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 11 1r BAT A (207)
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Estefania Balañà
Aula 11 1r BAT A (207)
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca

 

1r Batxillerat B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 10 1r BAT B (206)
Biologia
Isabel Sales
Aula 10 1r BAT B (206)
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 10 1r BAT B (206)
Química
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs
09:30 – 10:30
Llengua catalana i literatura
Elisenda Rosell
Aula 10 1r BAT B (206)
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 10 1r BAT B (206)
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 10 1r BAT B (206)
Biologia
Isabel Sales
Aula 10 1r BAT B (206)
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Anglès
Maria Josep Figuerol
Aula 10 1r BAT B (206)
10:30 – 11:30
Biologia
Isabel Sales
Aula 10 1r BAT B (206)
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Química
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Ciències per al món contemporani
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
física
Josefina Guasch
Aula 10 1r BAT B (206)
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
física
Josefina Guasch
Aula 10 1r BAT B (206)
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 10 1r BAT B (206)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 10 1r BAT B (206)
física
Josefina Guasch
Aula 10 1r BAT B (206)
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Llengua catalana i literatura
Elisenda Rosell
Aula 10 1r BAT B (206)
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 10 1r BAT B (206)
13:00 – 14:00
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 10 1r BAT B (206)
física
Josefina Guasch
Aula 10 1r BAT B (206)
Ciències de la terra i del medi ambient
Antonio Panadero
Laboratori de física
Tutoria
Josefina Guasch
Aula 10 1r BAT B (206)
Ciències per al món contemporani
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
Química
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
14:00 – 15:00
Química
M. Dolors Monlleó
Aula 10 1r BAT B (206)
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula d’informàtica
Educació física
Miquel Simon
Gimnàs s
Llengua castellana i literatura
M. Ester Moix
Aula 10 1r BAT B (206)
Filosofia
Victor Carrera
Aula 10 1r BAT B (206)
Biologia
Isabel Sales
Aula 10 1r BAT B (206)
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia

 

2n Batxillerat A

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 9 2n de Batxillerat A
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 9 2n de Batxillerat A
Literatura castellana
M. Ester Moix
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 9 2n de Batxillerat A
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
història de l’art
M. del Carme Yeste
Aula 9 2n de Batxillerat A
09:30 – 10:30
Literatura catalana
Carme Bruno
Biblioteca
Geografia
Domènec Mora
Aula 9 2n de Batxillerat A
Literatura catalana
Carme Bruno
Aula 23 desdoblament 1
Geografia
Domènec Mora
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Ramon Bartolí­
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 23 desdoblament 1
10:30 – 11:30
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 9 2n de Batxillerat A
història
Santiago Cabrerizo
Aula 9 2n de Batxillerat A
Literatura catalana
Carme Bruno
Biblioteca
Geografia
Domènec Mora
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 23 desdoblament 1
Literatura catalana
Carme Bruno
Biblioteca
Geografia
Domènec Mora
Aula 9 2n de Batxillerat A
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
història
Santiago Cabrerizo
Aula 9 2n de Batxillerat A
Literatura castellana
M. Ester Moix
Aula 19 4t d’ESO D
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 9 2n de Batxillerat A
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
història de l’art
M. del Carme Yeste
Aula 9 2n de Batxillerat A
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Aula 5 1r d’ESO D
història de l’art
M. del Carme Yeste
Aula 9 2n de Batxillerat A
Literatura castellana
M. Ester Moix
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 9 2n de Batxillerat A
13:00 – 14:00
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
història de l’art
M. del Carme Yeste
Aula 9 2n de Batxillerat A
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Ramon Bartolí­
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Ramon Bartolí­
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
14:00 – 15:00
Literatura castellana
M. Ester Moix
Biblioteca
Economia de l’empresa
Joan Sabaté
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques  aplicades a les Ciències socials
Ramon Bartolí­
Aula 9 2n de Batxillerat A
Llatí­
Ricardo Viruete
Biblioteca
Tutoria
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
història
Santiago Cabrerizo
Aula 9 2n de Batxillerat A

 

2n Batxillerat B

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 8 2n de Batxillerat B
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 8 2n de Batxillerat B
Matemàtiques
M. Candela Jové
Laboratori de física
Química
Josefina Guasch
Aula 8 2n de Batxillerat B
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Biologia
Antonio Panadero
Aula 8 2n de Batxillerat B
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
física
M. Dolors Monlleó
Aula 8 2n de Batxillerat B
Ciències de la terra i del medi ambient
Isabel Sales
Laboratori de física
09:30 – 10:30
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 8 2n de Batxillerat B
Matemàtiques
M. Candela Jové
Laboratori de física
Biologia
Antonio Panadero
Aula 8 2n de Batxillerat B
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 8 2n de Batxillerat B
Matemàtiques
M. Candela Jové
Laboratori de física
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 8 2n de Batxillerat B
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Laboratori de física
Química
Josefina Guasch
Aula 8 2n de Batxillerat B
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
10:30 – 11:30
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 8 2n de Batxillerat B
Llengua catalana i literatura
Carme Bruno
Aula 8 2n de Batxillerat B
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula d’Idiomes
Biologia
Antonio Panadero
Aula 8 2n de Batxillerat B
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 8 2n de Batxillerat B
Llengua castellana i literatura
David Ribera
Aula 8 2n de Batxillerat B
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 8 2n de Batxillerat B
Química
Josefina Guasch
Aula 8 2n de Batxillerat B
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
física
M. Dolors Monlleó
Aula 8 2n de Batxillerat B
Ciències de la terra i del medi ambient
Isabel Sales
Laboratori de Ciències Naturals
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Aula 5 1r d’ESO D
física
M. Dolors Monlleó
Aula 8 2n de Batxillerat B
Ciències de la terra i del medi ambient
Isabel Sales
Laboratori de física
història
Santiago Cabrerizo
Aula 8 2n de Batxillerat B
13:00 – 14:00
Psicologia i sociologia
Victor Carrera
Biblioteca
física
M. Dolors Monlleó
Aula 8 2n de Batxillerat B
Ciències de la terra i del medi ambient
Isabel Sales
Laboratori de física
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 8 2n de Batxillerat B
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
història
Santiago Cabrerizo
Aula 8 2n de Batxillerat B
Química
Josefina Guasch
Aula 8 2n de Batxillerat B
Dibuix Tèc
Francesca Oller
Aula de visual i plàstica
Història de la filosofia
Victor Carrera
Aula 8 2n de Batxillerat B
14:00 – 15:00
Biologia
Antonio Panadero
Aula 8 2n de Batxillerat B
Tecnologia industrial
Vicent Tortosa
Aula Tecnologia
història
Santiago Cabrerizo
Aula 8 2n de Batxillerat B
Tutoria
David Ribera
Aula 8 2n de Batxillerat B
Anglès
Agustina Bañasco
Aula 8 2n de Batxillerat B
Anglès
Carles Junivart
Aula 9 2n de Batxillerat A
Matemàtiques
Immaculada Hueso
Aula 8 2n de Batxillerat B
Matemàtiques
M. Candela Jové
Laboratori de física

 

1r CFGM Gestió Administrativa

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
MP02 Operacions administratives de compravenda
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP07 Tractament informàtica tic de la informació
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP05 Tèca comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP7 UF1 Tecnologia i comuacions digitals
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP05 Tèca comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
09:30 – 10:30
MP7 UF1 Tecnologia i comuacions digitals
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP02 Operacions administratives de compravenda
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP01 Comuació empresarial i atenció al client
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP05 Tèca comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP02 Operacions administratives de compravenda
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
10:30 – 11:30
MP01 Comuació empresarial i atenció al client
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP07 Tractament informàtica tic de la informació
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP01 Comuació empresarial i atenció al client
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
MP02 Operacions administratives de compravenda
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP03 Operacions administratives de recursos humans
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP02 Operacions administratives de compravenda
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP01 Comuació empresarial i atenció al client
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP05 Tèca comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
13:00 – 14:00
MP01 Comuació empresarial i atenció al client
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP05 Tèca comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP03 Operacions administratives de recursos humans
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP9 UF1 Angles Tèc
Carles Junivart
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP3 UF1 Selecció i formació
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic

 

2n CFGM Gestió Administrativa

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
MP08 Operacions administratives de suport
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP07 Tractament informàtica tic de la informació
ANNA PORTA
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP07 Tractament informàtica tic de la informació
ANNA PORTA
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP10 UF1 MP01 Innovació i emprenedoria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP11 UF1 Empresa a l’aula
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
09:30 – 10:30
MP04 Operacions auxiliars de Gestió de tresoreria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP10 UF1 MP01 Innovació i emprenedoria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP06 Tractament de la documentació comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP06 Tractament de la documentació comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
MP04 Operacions auxiliars de Gestió de tresoreria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
10:30 – 11:30
MP9 UF1 Angles Tèc
Carles Junivart
Aula 18 de Gestió administrativa
MP12 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)14/09/17 – 01/12/17
MP12 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)14/09/17 – 01/12/17
MP9 UF1 Angles Tèc
Carles Junivart
Aula 18 de Gestió administrativa
MP04 Operacions auxiliars de Gestió de tresoreria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP07 Tractament informàtica tic de la informació
ANNA PORTA
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP12 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)14/09/17 – 01/12/17
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
MP06 Tractament de la documentació comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP11 UF1 Empresa a l’aula
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP10 UF1 MP01 Innovació i emprenedoria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP04 Operacions auxiliars de Gestió de tresoreria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP06 Tractament de la documentació comptable
M. Dolores Sánchez
Aula 18 de Gestió administrativa
13:00 – 14:00
MP10 UF1 MP01 Innovació i emprenedoria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP11 UF1 Empresa a l’aula
ANNA PORTA
Aula 18 de Gestió administrativa
MP08 Operacions administratives de suport
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)
MP10 UF1 MP01 Innovació i emprenedoria
M. Dolores Sánchez
Aula 18 GFGM de Gestió administrativa (233)

 

1r CFGM Manteniment Electromecànic

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
MP01 Tècniques de fabricació
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
José Herranz
Aula Politècnica
MP01 Tècniques de fabricació
Jordi Carol
Taller mecànic
MP13 UF1 Representació gràfica
José Herranz
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
Albert Palau
Aula Politècnica
MP13 UF1 Representació gràfica
José Herranz
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP01 Tècniques de fabricació
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
Albert Palau
Aula Politècnica
09:30 – 10:30
MP02 Tècniques d’unió i muntatge
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
José Herranz
Aula Politècnica
MP04 Automatismes pneumàtics  i hidràulics
Jordi Carol
Taller mecànic
MP1 UF1 Interpretació gràfica
José Herranz
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
Albert Palau
Aula Politècnica
MP13 UF1 Representació gràfica
José Herranz
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP02 Tècniques d’unió i muntatge
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
Albert Palau
Aula Politècnica
10:30 – 11:30
MP10 UF1 Anglès tècnic
Gemma Reverté
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP13 Mecanització
Jordi Carol
Taller mecànic
MP01 Tècniques de fabricació
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
José Herranz
Aula Politècnica
MP2 UF1 Procediments de muntatge i unió
José Herranz
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP10 UF1 Anglès tècnic
Gemma Reverté
Aula CFM Manteniment Electromecànic
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
MP8 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic 14/09/17 – 27/11/17
MP1 UF1 Interpretació gràfica
Ramon Borràs
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP04 Automatismes pneumàtics  i hidràulics
Jordi Carol
Taller mecànic
MP4 UF1 Automatismes pneumàtics
José Herranz
Aula Politècnica
MP8 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic 14/09/17 – 27/11/17
MP1 UF1 Interpretació gràfica
Ramon Borràs
Aula CFM Manteniment Electromecànic
13:00 – 14:00
MP9 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP8 UF2 Prevenció de riscos laborals
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic 14/09/17 – 27/11/17
MP10 UF1 Anglès tècnic
Gemma Reverté
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP9 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora
Edith Santó
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP02 Tècniques d’unió i muntatge
Jordi Carol
Taller mecànic

 

2n CFGM Manteniment Electromecànic

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:30 – 09:30
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP6 UF1  Màquines elèctriques
Albert Palau
Aula Politècnica
MP05 Muntatge i manteniment mecànic
Jordi Carol
Taller mecànic
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
09:30 – 10:30
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP6 UF1  Màquines elèctriques
Albert Palau
Aula Politècnica
MP05 Muntatge i manteniment mecànic
Jordi Carol
Taller mecànic
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
10:30 – 11:30
MP7 UF1 Organització del manteniment industrial
José Herranz
Aula Politècnica
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades
Albert Rovira
Aula CFM Manteniment Electromecànic
MP6 UF1  Màquines elèctriques
Albert Palau
Aula Politècnica
MP05 Muntatge i manteniment mecànic
Jordi Carol
Taller mecànic
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Palau
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Jordi Carol
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA
13:00 – 14:00
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Palau
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Jordi Carol
EMPRESA
MP14 UF1 Mòdul Dual
Albert Rovira
EMPRESA