Segona fase d’admissió als cicles formatius de grau mitjà (setembre)

VACANTS      CAI: 0

                        FARMÀCIA: 0

                        INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES: 13

                        FUSTERIA I MOBLE: 20

Només els alumnes que han participat en el procés de preinscripció i que no se’ls ha assignat cap plaça, o bé no s’han pogut matricular, poden participar en el segon procés d’admissió.

Els sol·licitants que participin en la segona fase d’admissió cal que accedeixin, en el termini establert en el calendari, a la seva sol·licitud de preinscripció mitjançant l’enllaç que hi haurà disponible a la web de la preinscripció. Per accedir-hi cal que s’identifiquin amb el codi de sol·licitud i el document identificatiu de d’alumne, si és major d’edat o compleix els 18 anys l’any 2018, o del tutor referent.

Es poden introduir i desar fins a 5 peticions més d’entre els centres i cicles que hagin ofert vacants en aquesta segona fase d’admissió.

Finalment, l’aplicatiu fa l’assignació de les places i cada centre ha de publicar al seu tauler d’anuncis la llista d’alumnes admesos com a resultat d’aquest procés extraordinari d’admissió.

CALENDARI

Ampliar les sol·licituds: 5 i 6 setembre

Publicació Llista d’admesos: 12 setembre

Matrícula: 12 al 14 de setembre