Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (CAS)

Curs 2018/2019 (torn de tarda)

Calendari de preinscripció i matrícula:

– Preinscripció – del 10 al 13 de juliol
– Barem provisional- 16 juliol
– Reclamacions al barem- 17 al 19 de juliol
– Barem definitiu- 20 juliol
– Matrícula- 24 al 26 de juliol

Imprès de matrícula i informació