Estiu 2017: deures de vacances 6è primària

Aquestes són les tasques d’estiu acordades a la coordinació primària-secundària. L’alumnat que no ha superat alguna de les àrees de llengua i/o la de matemàtiques haurà de lliurar obligatòriament les activitats encomanades des de l’escola al tutor/a de l’institut a l’inici del curs. Aquestes activitats també es recomanen per a la resta de l’alumnat i es tindran en compte en l’avaluació inicial de 1r d’ESO.

descarrega les activitats