Avisos sobre el llistat de llibres

Algunes famílies ens heu fet arribar uns dubtes sobre el llistat de llibres:
2n d’ESO: El llibre de català és el demanat al llistat. No n’agafeu cap altre.
1r de batxillerat: error en l’isbn del llibre de tecnologia industrial
Tecnologia Industrial 1 (McGraw Hill)- 978-84-481-81174
2n de Batxillerat: El llibre s’ha descatalogat sense previ avís.
L’edició del nostre llistat i la que posarem a continuació són ambues vàlides
La tecnologia Industrial (McGraw Hill) -978-84-481-1136-1