Grau superior de laboratori clínic i biomèdic

Laboratori clínic i biomèdic
Per a què et formem?
El currículum desenvolupat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior de laboratori clínic i biomèdic:
Realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint… Llegeix més»

Grau superior d’Anatomia patològica i citodiagnòstic

Anatomia patològica i citodiagnòstic
Per a què et formem?
El currículum desenvolupat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica quina competència general tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior d’anatomia patològica i citodiagnòstic:
Processar mostres histològiques i citològiques, seleccionar i fer… Llegeix més»

Grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats

Sistemes electrotècnics i automatitzats
Per a què et formem?
El currículum desenvolupat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau superior en sistemes electrotècnics i automatitzats de la següent manera:
És competència d’aquest… Llegeix més»

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Per a què et formem?
El currículum desenvolupat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya especifica les competències que tindran els alumnes que hagin superat el cicle formatiu de grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques de la següent manera:
“Muntar… Llegeix més»

Grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia

Grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia
Per a què et formem?
Per poder assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint… Llegeix més»