Aquest centre romandrà tancat des del 30 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós inclosos

Secretaria

Horari d’atenció al públic als mesos de juny i juliol és exclusivament al matí, per tant les consultes i la presentació de documentació es pot realitzar de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h
Podeu contactar amb la secretaria del centre a través del seu mail: secretaria@mmpol.cat

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS)
cliqueu AQUÍ

Ensenyaments postobligatoris: calendari de presentacions

Divendres, 14 de setembre

 12:00 hores :: cicles formatius de grau mitjà de matins (1r curs de Fusteria i moble, i Cures auxiliars d’infermeria de matí) i PFI
 12:30 hores :: cicles formatius de grau superior de matí (1r curs d’Anatomia patològica i citodiagnòstic, i 1r curs de Laboratori clínic i biomèdic)
 16:00 hores :: cicles formatius de grau mitjà de tarda
16:30 hores :: cicles formatius de grau superior de tarda, i curs d’accés (CAS)

 

DEURES DE RECUPERACIÓ ESTIU 2018

Deures de VIP:

Deures de Català:

Deures de Clàssiques:

Deures de Castellà:

Deures de Matemàtiques:

Deures de Socials:

Deures de Educació Física:

Deures de Música:

Deures de Llengües estrangeres:

Anglès:

Alemany:

Français:

Deures de Ciències Naturals, Biologia i Física i Química:

Deures de Tecnologia:

Deures de Cultura i Valors

Deures Treball Globalitzat (Projectes)