Biblioteca

Alumnat i professorat disposa de la Biblioteca del centre

L’horari és de 08:45 a 20:15.biblio2