Available courses

Avisos, anuncis, informacions relacionades amb la Tutoria de 2n de Batxillerat

Curs per a ús del professorat del Departament de Ciències Socials

Activitats i recursos de Tecnologia.

Professora: Montse Sigalés

Activitats pels alumnes de 1r d'ESO de la matèria de Tecnologies.

Professora: Judith Fuguet Folch

Curs de Ciències Socials de 1r d'ESO


Recursos i Activitats alumnes 2n ESO


MOVIMENTS EN EL PLA 3r ESO 2016-2017

L’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York i el Consorci d’Educació de Barcelona impulsen el Programa STEM BARCELONA, una iniciativa educativa extralectiva, d’àmbit no formal.


Els seus objectius són:
  • Promoure els coneixements, les competències i les vocacions científiques entre els escolars.
  • Afavorir la igualtat d’oportunitats i contribuir a la reducció de l’abandonament escolar, posant l’accent en l’alumnat de condicions socioeconòmiques més desafavorides i a l’alumnat femení.
  • Millorar les competències socials, comunicatives i pedagògiques dels investigadors joves (estudiants de doctorat universitari), i despertar en ells l’interès per a l’educació.
Mòdul Sostenibilitat.

El futur de l'illa permet als alumnes entendre què és el desenvolupament sostenible i a ser crítics, des del punt de vista ambiental, amb les accions de la vida quotidiana. Es demana als alumnes que imaginin que resideixen en un escenari concret -una illa-, la qual a causa del creixement demogràfic i la necessitat de nous llocs de treball, es vol desenvolupar industrialment. Es construeix el concepte de sostenibilitat en el marc de les societats industrials a partir de l'estudi de dos processos de producció, de la realització d'un projecte de desenvolupament industrial i de l'anàlisi de les conseqüències de diferents decisions en el futur de l’illa.

Curs de suport per als alumnes de 4t ESO de Llengua i Literatura Catalana.

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina

Professora: Montse Sigalés

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Professora:
Beatriz Mora

Recull de materials diversos

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.
Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina
Llicència: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

LITERATURA UNIVERSAL P1

Moodle de Tecnologia Industrial de Btx (Grup: P-2)

Professora: Beatriz Mora


1r de Batxillerat P-5 2016-2017. Eduard Margelí.

1r de Batxillerat P-4 2016-2017. Rosa Ardiaca Capell.

It is meant to be an interactive tool with several activities lead to P3 students.

Es treballaran els diferents estils artístics, fonamentalment de l'àrea occidental, al llarg de la història

Curs de suport per a l'assignatura de Literatura Catalana de 1r de Batxillerat.

Lengua Castellana 2º Bachillerato S4

Lengua Castellana 2º Bachillerato S3

Lengua Castellana 2º Bachillerato S2

Lengua Castellana 2º Bachillerato S1

Material i informació de la matèria de filosofia de 2n de Batxillerat S5

Recursos per a la matèria de Llengua Catalana de 2n de Batxillerat grup 2

Informació complementària, esquemes, powers, exercicis

Recull de materials relacionats amb el treball de recerca

Materials complementaris de la matèria de Cultura Audiovisual

Matemàtiques grup S-2 curs 2016-2017

Recursos y lecturas de 1º de ESO.

Antología de lecturas obligatorias.

Recursos para las clases de lengua castellana.

Temas, lecturas y recursos de Bachillerato.

A course for Loles's students.

A course for Pilar's students.