Calendari escolar

Calendari Escolar 2016-17

  • 14 de setembre de 2016: inici de les classes a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat.
  • Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal.
  • Del 8 al 17 d’abril de 2017: vacances de Setmana Santa.
  • 23 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Festes de lliure disposició:

  • Dilluns 31 d’octubre de 2016
  • Dilluns 27 i dimarts 28 de febrer de 2017 (Carnaval)
  • Divendres 2 de juny de 2017 (dilluns 5 de juny festa local de Barcelona)

El Consorci d’Educació de Barcelona ha autoritzat al centre realitzar jornada continuada els dies següents:

  • 22 de desembre de 2016
  • Del 5 al 23 de juny de 2017