FP Dual a l’Ins Manolo Hugué

FP Dual a l'Ins Manolo Hugué

Aquí dalt trobeu l’enllaç al document FPDual.

L’institut Manolo Hugué, de Caldes de Montbui, ha posat en marxa aquest any per
primera vegada la Formació Professional Dual tant al cicle superior
d’Administració i Finances com en el cicle superior de Fabricació Mecànica en
l’especialitat de motlles i matrius. Es tracta de pràctiques retribuïdes amb un
contracte laboral –normalment bonificat o amb reduccions, com ara el de formació
o el contracte a temps parcial amb vinculació formativa– o bé compensades amb
una beca formativa que pren com a referència l’IPREM (537,84 euros/mes per a
una jornada de 8 hores/dia o la part proporcional que escaigui). Els alumnes han de
fer almenys 970 hores a l’empresa i part d’aquestes hores (310) els són
reconegudes com si les hagués cursat al centre educatiu, per la qual cosa la càrrega
lectiva es redueix a segon curs. Els alumnes, quan fan les pràctiques duals no
poden fer més de 40 hores setmanals entre les destinades a l’empresa i les de
l’institut. Això vol dir que les han de començar a finals del primer curs (principis de
juny) i abans, si cal, poden fer com a màxim 100 hores del règim general de
formació en centres de treball (FCT), per tant no retribuït. Cal tenir en compte que
els alumnes de primer cursen normalment 28 hores al centre.
La finalitat d’aquestes pràctiques més llargues i retribuïdes o compensades és que
les empreses tinguin l’oportunitat de formar els alumnes segons la seva
conveniència per tal que en un futur, si escau, puguin incorporar-se a la seva
plantilla. D’aquesta manera es vol recuperar la figura de l’aprenent i el model
s’inspira en l’FP alemanya, que ja n’ha demostrat l’èxit.
Les empreses que estiguin interessades a acollir alumnes en règim dual poden
adreçar-se directament a l’Institut Manolo Hugué (telèfon 93 865 37 62). Les
persones responsables són,
AMADOR GONZÁLEZ Cap del departament de Fabricació Mecànica
(agonz234@xtec.cat)
ROSA CALM Cap del departament d’Administració (mcalm@xtec.cat)
MARÇAL SUBIRÀS Coordinador de Formació Professional (t8043486@xtec.cat)