Benvinguda al curs 2017-18

Benvolguts/des membres de la Comunitat Educativa de l’Institut Juan Manuel Zafra, encetem el curs 2017-18 amb molta il·lusió, i ho fem amb el desig que aquest sigui enriquidor per a tothom.
Començar és també retrobar-nos amb els amics i els companys i descobrir-ne de nous. I explicar-nos experiències viscudes a l’estiu i marcar-nos reptes de cara al futur, entre d’altres.
Hem treballat, i ho seguirem fent, per tal d’aconseguir el millor de cadascú. Però per desenvolupar i fer créixer aquest potencial, per ensenyar, aprendre i educar de tal manera que alumnat assoleixi l’èxit escolar i personal és imprescindible l’esforç i la col·laboració de tots: els educadors, les educadores, les famílies i els nois/es.
Aquest curs seguim amb el procés d’innovació pedagògica, aplicant noves metodologies que permeten treballar d’una forma diferent per tal d’ afavorir, eficaçment, la competència d’aprendre a aprendre, de ser i de saber i que es concreta en:

 1. El treball per projectes a 1r, 2n i 3r d’ESO
 2. El treball cooperatiu i l’autoavaluació
 3. El PEG 2017-2020 amb l’impuls de l´ ús de la llengua anglesa en altres àrees
 4. La col·laboració estreta i fluïda entre professor-tutor-família
 5. Les activitats extraescolars per connectar amb les emocions, treballar la creativitat, fomentar els
 6. valors, la inclusió, la superació personal…
 7. L’ús de la Biblioteca com a espai que afavoreix el gust per la lectura
 8. Les activitats a l’hora del pati per obrir-nos a noves experiències i relacions
 9. Les propostes per motivar l’escriptura i millorar la comunicació oral i escrita
 10. Les APS per connectar amb la realitat més propera i així donar i rebre
 11. El compromís de les 3R ( Reduir, Reciclar, Reutilitzar) per a la millora del nostre entorn
 12. Els projectes d’àmbit extern: Cinema en curs, En Residència, Audiència Pública, Univers d’Històries, Caçadors d’Històries amb UOC, Aliança amb l’escola Octavio Paz…
 13. El TEI com a vincle intergeneracional i afavoridor de la resolució de conflictes entre iguals
 14. L’educació emocional que aporta l’equilibri necessari per trobar-se bé i aprendre millor

Us encoratgem a tots/es a seguir-nos via web i twitter per tal de conèixer de primera mà tot el que fem tant dins com fóra de l’Institut . I també comptem amb tots vosaltres per tal que el diàleg entre família i escola sigui productiu i així, entre tots, construir educant i aprenent.
Que tinguem un molt bon curs !
Equip de gestió

Tots és camí des d’ara!

Miquel Martí i Pol