Innovació educativa


El professorat de ciències , tecnologia i matemàtiques del nostre institut ahir van  començar un curs per treballar i avaluar els alumnes de manera competencial, intentant millorar els resultats i augmentar l’interès per l’àmbit científic-tecnològic. Seguim apostant per la innovació educativa.