Presentació

L’Institut Les Corts està situat al bell mig del barri de Les Corts de la ciutat de Barcelona, en un espai de privilegi, el pavelló Prat de la Riba, dins del recinte modernista de “La Maternitat”.

Les escoles públiques vinculades són:

  • Les Corts
  • Barcelona
  • Lavínia
  • Itaca
  • Duran i Bas
  • Pau Romeva
  • Ausiàs March

El centre compta amb la confiança de les famílies del barri i, per això, el seu nivell de matrícula és sempre molt alt. L’Institut ha viscut un procés de millora de l’equipament informàtic i de mitjans audiovisuals que el fa capdavanter en la utilització dels recursos TIC, consolidant noves metodologies educatives més participatives i innovadores.

L’Institut Les Corts fa una aposta decidida per una educació “inclusiva” que atén amb tots els recursos de què disposa, la diversitat de l’alumnat que acull.

És un centre capdavanter en la millora dels resultats educatius i en acompanyar l’alumnat a les diferents sortides acadèmiques existents. Sobretot, forma alumnat amb projecció universitària. Els resultats de les proves d‘avaluació externes són molt alts i el 100% del nostre alumnat supera amb èxit les proves de selectivitat universitària: PAU i, la majoria aconsegueix cursar els estudis demanats en primera opció.

La convivència al centre és molt bona i seguim implementant mesures: departament de psicopedagogia i orientació, serveis de l’EAP: psicologia i assistència social, Serveis Socials dels districtes d’on prové el nostre alumnat, i equips d’alumnat de “mediació” de conflictes entre iguals i altres recursos, fan que el nostre alumnat se senti còmode i pugui dedicar els seus esforços a la consecució de l’excel·lència acadèmica.

Des del curs 2012-2013 es fa la Jornada docent continuada, que permet a l’alumnat compaginar els estudis amb activitats extraescolars d’esport, idiomes, musicals i altres ocupacions del seu interès. L’alumnat que vol, disposa a la tarda dels serveis de biblioteca, estudi assistit i reforç i/o ampliació educatiu, al propi Institut.