El Club de debat, una eina educativa

Demà 19 de maig es tornen a reunir els participants del Club de debat de l’institut. La trobada és a les 11:25 a l’aula d’informàtica 2.

En aquest cas es reprèn el tema de la sessió anterior,  “La independència de Catalunya”, que va tenir intervencions molt interessants, però que encara va deixar algunes opinions al pap.

Debat Us convidem a participar-hi aportant els vostres arguments i reflexions, així com escoltant els dels altres assistents, que ens enriquiran i ens faran pensar més sobre el tema. De ben segur serà un debat engrescador sobre un tema molt actual.

Els Clubs de debat són molt educatius perquè permeten mirar un determinat tema des de diferents perspectives o punts de vista; es tracta, per tant, de pensar junts, ja que una persona sola té menys capacitat per a ser objectiva. Aquesta activitat ensenya valors positius, com respectar les opinions dels altres i esperar el torn de paraula sense interrompre, sense crits ni desqualificacions. També Incrementa la capacitat oratòria perquè els estudiants aprenen a parlar en públic i a saber defensar un tema utilitzant el registre lingüístic més adequat a la situació. Per tant, fomenta les habilitats comunicatives i d’investigació i obra el camí per a millorar la convivència i per a enfortir els llaços de la ciutadania.

No us ho penseu més, VENIU AL CLUB DE DEBAT!