Proves de graduat en ESO

aprovatPROVES DE GRADUAT EN ESO per a alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa educativa corresponent als cursos 2013-2014 i 2014-2015

La sol.licitud per fer les proves ha de ser durant els deu primers dies lectius del mes de febrer i s’ha de formalitzar a la secretaria del centre on va estar matriculat de 4t d’ESO per última vegada.

Consulteu els requisits i la normativa al web del departament d’Ensenyament: Proves per a l’obtenció del Graduat en ESO