Proves Cangur 2017

Durant aquest matí, un grups d’alumnes de l’institut duen a terme les proves cangur de matemàtiques.

La prova consta de 30 reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions per a cada problema.

Els participants i les participants d’arreu d’Europa i d’altres països del món es plantegen els mateixos problemes i tenen un temps d’una hora i un quart per intentar resoldre’ls.
Proves cangur 2017