Preinscripció per al curs 2017-2018. Estudis obligatoris

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ

  • Presentació sol·licituds: 23 de març al 4 d’abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) provisional, NO són llistes d’admesos: 24 d’abril
  • Reclamacions: del 25 al 27 d’abril
  • Llistes amb el barem (puntuació) un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig
  • Publicació de l’oferta final: 30 de maig
  • Publicació de les llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny

HORARI DE PREINSCRIPCIÓ

  • De dilluns a divendres de 09.00 h a 14:00 h.
  • Dimecres i dijous de 15:00 a 17:00h

Per a més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/