ESO

L’educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

llibreta_SDT100x100 GUIA PER A LES FAMÍLIES [ESO]: 2017-18
llibreta_SDT100x100 LLIBRES DE TEXT I LECTURES [ESO]: 2017-18
llibreta_SDT100x100 OFERTA D’OPTATIVES [1r, 2n i 3r ESO]: 2017-2018

FORMULARI DE TRIA D’OPTATIVES [1r, 2n i 3r ESO]: 2017-2018

llibreta_SDT100x100 OFERTA D’OPTATIVES [4t ESO]: 2017-2018

FORMULARI DE TRIA D’OPTATIVES [4t ESO]: 2017-2018