curri assis pares
aval

L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

  • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
  • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
2n ESO
  • Hàbits saludables: alimentació, autoestima i publicitat
  • Trastorns alimentaris i conductes de risc: bulímia i anorèxia
  • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

business-sucess-methods-tricksPer tal per tal d’agilitar la comunicació amb les famílies i facilitar l’adaptació inicial i l’orientació personal i acadèmica de l’alumnat, l’acció dels tutors i tutores de grup en el cas del 2n d’ESO es complementa amb equip de professorat de suport, amb la voluntat d’oferir-vos el millor servei i respondre amb excel·lència a les necessitats d’alumnat i famílies. La funció primordial d’aquesta iniciativa de suport a l’alumnat és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre.
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.

Paisatges literaris, un projecte que ens ajuda a palpar la literatura

Des de la matèria Llengua i literatura catalana de l’Àmbit de Llengües i literatures s’ha dut a terme amb el curs de 2n d’ESO el projecte Paisatges literaris.
Aquesta iniciativa ha sorgit arran de l’exposició que durant el mes de maig hem tingut ubicada al centre sobre… Llegeix més»