L’acció tutorial

La funció de la tutoria és vetllar pel desenvolupament personal dels alumnes i acompanyar-los en el seu procés d’aprenentatge, orientant-los escolar, acadèmica i professionalment.

 • Des de la tutoria es coordina el seguiment de l’alumnat perquè aprenguin a aprendre, a ser autònoms, a comunicar-se i a viure plegats, per això es treballa per mantenir i consolidar un bon clima de convivència i companyonia. Alhora es fomenta la participació dels nois i noies en les activitats del centre.
 • Cada grup-classe té un/a professor/a que exerceix de tutor/a i és responsable de l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial. Els seus eixos d’actuació preferent en aquest nivell educatiu són:
 EIXOS D’ACTUACIÓ
 • L’orientació personal.
 • L’orientació acadèmica.
 • L’orientació professional
  Les competències que es promouen des de la tutoria de Batxillerat són:
 COMPETÈNCIES
 • Personal d’autoconeixement i interacció amb els altres.
 • En recerca i investigació.
 • Presa de decisions per millorar.
 • El tutor/a promou i centralitza les accions i activitats amb tot el grup i, també, és el/la referent principal de l’alumnat i per això afavoreix un ambien de relació de confiança i entesa amb les famílies i l’alumnat.

TDAH ESTRUCTURA EQUIPOS ORIENTACIONLa funció primordial del tutor/a és afavorir un bon procés formatiu dels nois i noies i esdevenir el pont de diàleg entre l’alumne/a, la família i el centre. Al Batxillerat, però, facilitar una bona orientació educativa a l’alumnat de cara a cursar estudis posteriors o d’inserció en àmbits professionals d’acord amb les seves inquietuds és l’eix primordial de l’acció tutorial, així com afavorir la finalització i superació d’aquesta etapa amb èxit .
Com a pares podeu us hi podeu adreçar: telefònicament, per correu electrònic, a través de l’agenda del vostre fill o filla i també sol·licitar una entrevista personal.

Graduació de Batxillerat [promoció 2017]: emoció, alegria, satisfacció i un futur lluminós i possible

El dimarts 23 de maig va tenir lloc el solemne Acte graduació de l’etapa Batxillerat de la promoció 2017.
Tota la comunitat educativa del centre [alumnat, professorat i famílies] van acompanyar el nostre alumnat en aquesta cerimònia que clou la seva formació acadèmica en la nostra… Llegeix més»