Organització del curs

Horari marc.

  • Les classes al matí comencen a les 8.15 i acaben a les 15.00h. A la tarda l’horari comença a les 15.15 i a les 21.35h per als Cicles Formatius.
  • Al matí hi haurà dos esbarjos, el primer de 10:15. a 10:30 h i el segon de 12:30 a 13:00 h. A la tarda, per als Cicles formatius, l’esbarjo és de 18.15 a 18.35h.

Vacances i festius.

Activitats extraescolars previstes.

Castanyada
Final de 1r trimestre
Viatge Batxillerat
Carnestoltes
Sant Jordi
Projecte de recerca
Mallorca/Síntesi
Sortida Port Aventura
Final de curs

Distribució dates trimestres i quadrimestres.

1r TRIMESTRE
2n TRIMESTRE
3r TRIMESTRE
1r QUADRIMESTRE
2n QUADRIMESTRE

Dates de sortides

1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre   

Calendari.