Departaments Didàctics

Trobareu els deures i els continguts didàctics a preparar per a la RECUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS D’ALTRES CURSOS, així com els criteris d’avaluació de cada departament didàctic i altres informacions rellevants (projectes, notícies, sortides…) clicant sobre l’etiqueta de cada departament didàctic situada a l’esquerra.

 

 

teaching