Departaments Didàctics

Trobareu els DEURES D’ESTIU per preparar la RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA de setembre de 2018 clicant sobre l’etiqueta de cada departament didàctic situada al marge esquerre.

teaching

També hi trobareu els criteris d’avaluació de cada departament didàctic i altres informacions rellevants, com projectes, notícies, sortides…