Modalitat Ciències de la natura i Tecnologies

  PRIMER (4 matèries mod.) HORES SEGON (3 matèries mod.) HORES
ITINERARI 1(tecnològic) 1. Matemàtiques I

2. Física I

Dues matèries a escollir:

3. Tec. Industrial I

4. Dibuix Tècnic I

5. Segona llengua estrangera

4

4

 

4

4

4

1. Matemàtiques II

2. Física II

Una matèria a escollir:

3. Tec. Industrial II

4. Psicologia/sociologia

4

4

 

4

4

ITINERARI 2(científic)  1. Matemàtiques I

2. Química I

3. Biologia

Una matèria a escollir:

4. Física I

5. Ciències de la Terra

6. Segona llengua estrangera

4

4

4

 

4

4

4

 1. Matemàtiques II

2. Química II

3. Biologia II

Una matèria a escollir:

4. Física II

5. Ciències de la terra II

 

4

4

4

 

4

4

 

Modalitat Humanitats i Ciències socials

  PRIMER (4 matèries mod.) HORES SEGON (3 matèries mod.) HORES
ITINERARI 1(humanitats) 1. Llatí I

2. Història món contemp.

Dues matèries a escollir:

3. Literatura Universal

4. Segona llengua estrangera

 

4

4 

 

4

4

 

 1. Llatí II

2. Literatura Castellana

Una matèria a escollir:

3. Hª de l’Art

4. Grec II

5. Psicologia/sociologia

4

4

 

4

4

4

ITINERARI 2(Ciències Socials) 1. Matemàtiques Ap CCSS I

2. Econ. i org. empresa I

Dues matèries a escollir:

3. Hª món contemporani

4. Segona llengua estrangera

 

4

4

 

4

4

 

1. Matemàtiques Ap CCSS II

2. Econ. i org. empresa II

3. Geografia

4. psicologia/sociologia

4

4

4 

4

Matèries optatives 2n / Modalitat

CIÈNCIES DE LA NATURA I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
Estada de l’empresa Estada de l’empresa
Física II Psicologia i Sociologia
Psicologia i Sociologia Hª de l’Art
Ciències de la Terra Grec II

14a edició Certamen Minerva

El Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès va acollir el passat dijous, 26 de maig, l’acte de lliurament de reconeixements als treballs de recerca d’alumnat de batxillerat de la 14a edició Certamen Minerva, organitzat pel Servei Educatiu Vallès Occidental VII del Departament d’Ensenyament… Llegeix més»