Personal docent i no docent del centre

 PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Mercè Comín Colet

CAP D’ESTUDIS: Adelaida Escrivà Caudeli

COORDINADOR PEDAGÒGIC: Alfred Barbero Rubio

SECRETÀRIA: Isabel Toro Delgado

CAPS DEPARTAMENTS

COORDINACIONS

Llengües: Joan M. Barbero

Seminari Català: Berta Tenas

Ll. Estrangeres: Neus Vidal

Matemàtiques: Marta Gallart

Ciències Socials: Marc Blanché

Ciències de la Natura: Víctor Curcó

Seminari Biologia: Miguel Vilela

Expressió: Mónica Segovia

Tecnologia: Anna Basart

COORDINACIÓ ESO : José Antonio de Arnedo

CORDINACIÓ CONVIVÈNCIA: Pedro Cid, Jose A. De Arnedo

COORDINADOR ESO1: Marcial Fernández

COORDINADORA ESO2: Soraya García

COORDINADOR ESO3: Carlos Oliveros

COORDINADOR ESO4: Marta Puig

COORDINADOR BATXILLERAT: Miguel Vilela

COORDINADOR INFORMÀTICA: Jacob Yerga

COORDINADOR AUDIOVISUALS: Xavier Collet

TUTORIES

TUTORIES TÈCNIQUES

Empresa i Riscos Laborals: Clara Macià

Biblioteca: Soraya García, Ignasi Pena

Activitats Escolars: Cristina Hernández i Mercedes Rio

Projecte Música: Lluís Burillo, Cristina Hernández

ESO 1 A: Leo Arén

ESO 1 B: Berta Tenas

ESO 1 C: Marc Blanché

ESO 1 D: Mónica Segovia

ESO 1 E: Estel Brugulat

ESO 2 A: Pedro Cid

ESO 2 B: Ernest Machí

ESO 2 C: Cristina Hernández

ESO 2 D: Laia Segarra

ESO 2E: Clara Macià

ESO 3 A: Núria Garrell

ESO 3 B: Mercedes Río

ESO 3 C: Elisabet Serra

ESO 3 D: Ainoa Sánchez

ESO 3 E: Sara Arjona

ESO 4 A: Belén Martínez

ESO 4 B: Sara García

ESO 4 C: Antonia Casado

ESO D: Nines de Leonardo

PERSONAL NO DOCENT

Aux. administratiu: Dúnia Grabulosa

Subalternes: Montse Rodríguez i Maribel Díaz

BTX 1 A: Pilar Fernández

BTX1 B: Toni Serra

BTX2: Lluïsa Sánchez

PERSONAL DE NETEJA

Paqui Vázquez

Pepi Mendoza

EQUIPS DOCENTS ESO i BTX

PROFESSORAT 1r ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Leo Aren

Berta Tenas

Marc Blanché

Mónica Segovia

Estel Brugulat

LC

Berta Tenas

Mercè Comín

LS

Pilar Fernández

CS

Marc Blanché

CB

Estel Brugulat

Carlos Oliveros

Estel Brugulat

ZEE

Leo Aren

Berta Tenas

Marc Blanché

Lluís Burillo

Estel Brugulat

RE

Ignasi Pena

IA

Mar Salas

TE

Marta Puig

Jacob Yerga

EF

Leo Aren

EV

Mónica Segovia

MU

Lluís Burillo

MA

Marcial Fernández*

OPT BIO

Estel Brugulat

OPT SF

Neus Vidal

OPT TIC

Ignasi Pena

OPT TEC

Clara Macià

OPT MU

Lluís Burillo

OPT APE1

Maite Monsó

OPT APE2

Noelia Cano

* Coordinador nivell 1r ESO


PROFESSORAT 2n ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Pedro Cid

Ernest Machí

Cristina Hernández

Laia Segarra

Clara Macià

LC

Montse Codina

Maria R. Pallarol

LS

Soraya García *

CS

Pedro Cid

Pau Martí

CF

Ernest Machí

Irene Nadal

ZEE

Pedro Cid

Laia Segarra

Pau Martí

RE

Ignasi Pena

IA

Laia Segarra

Mar Salas

TE

Anna Basart

Clara Macià

MU

Cristina Hernández

EF

José de Arnedo

Belen M.

MA

Jordi Rodríguez

OPTEF

Leo Aren, José de Arnedo, Belén Martínez

PTBIO

Estel Brugulat

OPTSF

Neus Vidal

OPT IA

Sara García

OPTTE

Clara Macià

OPTMU

Cristina Hernández

OPTORI

Maite Monsó

REFORÇ

Maite Monsó

* Coordinadora nivell 2n ESO


PROFESSORAT 3r ESO

GRUPS

A

B

C

D

E

TUTORIA

Núria Garrell

Mercedes Río

Elisabet Serra

Ainoa Sánchez

Sara Arjona

LC

Maria R. Pallarol

P2 CCL

LS

Ainoa Sánchez

CS

Núria Garrell

Pau Martí

CB

Miquel Vilela

Carlos Oliveros *

CF

Elisabet Serra

Ernest Machí

ZEE

Núria Garrell

Pau Martí

RE

Ignasi Pena

Ignasi Pena

IA

Sara Arjona /Sara García

Sara Arjona / Neus Vidal

Sara Arjona

TE

Anna Basart

EF

José de Arnedo

EV

Mercedes Río

MA

Xevi Collet

Marta Gallart

OPT CF

Irene Nadal

OPT LC

Berta Tenas – P6 LC

OPT SF

Neus Vidal

OPT EMP

Núria Garrell

OPT CCL

P2 CCL

OPT MU

Lluís Burillo

OPTFEST

Ignasi Pena

OPT ORI

Noelia Cano

* Coordinador nivell 3r ESO


PROFESSORAT 4t ESO

GRUPS

A

B

C

D

TUTORIA

Belén Martínez

Sara García

Antònia Casado

Nines de Leonardo

LC

Alfred Barbero

Laia Trabalón

LS

Joan M Barbero

CS

Antònia Casado

CB

Elisabet Oliva

CF

Víctor Curcó

LLATÍ

Isabel Toro-P2 CCL

MU F2

Lluís Burillo

MU F3

Cristina Hernández

EV

Mercedes Río

SF

Neus Vidal

FILO

Toni Serra

TE

Marta Puig *

INFORM

Jacob Yerga

ZEE

Belén M.

Sara García

Antònia Casado

Belén Martínez

RE

Ignasi Pena

EF

Belén Martínez

MA

Adelaida Escrivà

Nines de Leonardo

Adelaida Escrivà Marta Gallart

Marta Gallart

Nines de Leonardo

IA

Lluïsa Sánchez

Sara Arjona

Sara García

Sara Arjona

Sara García/Neus Vidal

* Coordinadora nivell 4t ESO


PROFESSORAT BATXILLERAT 1

H

BTX1 A

BTX1 B

1h

TUTORIA

Pilar Fernández

Toni Serra

2h

Català

Alfred B.

2h

Castellà

Pilar Fernández

Ainoa Sánchez

3h

Anglès

Lluïsa Sánchez

2h

Ed. Física

Leo Arén

2h

Filosofia

Toni Serra

2h

C. del Món Contemporani

Miquel Vilela

4h

Història del Món C.

Antònia Casado

4h

Matemàtiques 1

Marta Gallart

4h

Matemàtiques aplicades 1

Nines de Leonardo

4h

Literatura catalana

Berta Tenas

4h

Biologia 1

Carlos Oliveros

4h

Física 1

Víctor Curcó

4h

Química 1

Elisabet Serra

4h

Tecnologia Ind. 1

Marta Puig

4h

Dibuix Tècnic 1

Mercedes Río

4h

Llatí 1

P2 CCL

4h

Grec 1

Isabel Toro

4h

Economia de l’Empresa 1

Nines de Leonardo

2h

Sociologia

Toni Serra

2h

Francès

Neus Vidal

2h*

Estada Empresa*

Jacob Yerga

PROFESSORAT BATXILLERAT 2

H

BTX2 A

1h

TUTORIA

Lluïsa Sánchez

2h

Català

Alfred Barbero

2h

Castellà

Joan Manuel Barbero

3h

Anglès

Lluïsa Sánchez

3h

Història

Pedro Cid / Pau Martí

3h

Història de la Filosofia

Toni Serra

4h

Geografia

Pau Martí

4h

Matemàtiques 2

Xevi Collet

4h

Matemàtiques aplicades 2

Adelaida Escrivà

4h

Literatura catalana

Berta Tenas

4h

Biologia 2

Miquel Vilela

4h

Física 2

Víctor Curcó

4h

Química 2

Elisabet Serra

4h

Economia de l’Empresa 2

Nines de Leonardo

4h

Tecnologia Ind. 2

Marta Puig

4h

Llatí 2

Isabel Toro

4h

Dibuix Tècnic 2

Mónica Segovia

2h

Psicologia

Toni Serra

2h

Francès

Neus Vidal

2h

Estada a l’empresa

Jacob Yerga

Treball de Recerca

Lluïsa Sánchez

DEPARTAMENTS

LLENGÜES

Alfred Barbero (CAT)

Joan M. Barbero (CAS)

Montse Codina (CAT)**

Mercè Comín (CAT)

Pilar Fernández (CAS)

Soraya García (CAS)

M. Rosa Pallarol (CAT)

Ainoa Sánchez (CAS)

Berta Tenas (CAT)

Isabel Toro (LLAT)

Laia Trabalón (CAT)

P2 CCL

LLENGÜES ESTRANGERES

TECNOLOGIA

Sara Arjona (ANG)

Sara García (ANG)

Mar Salas (ANG)

Lluïsa Sánchez (ANG)

Laia Segarra (ANG)

Neus Vidal (FR)

Anna Basart

Clara Macià

Marta Puig

Jacob Yerga

CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES SOCIALS

Víctor Curcó (FIS)

Ernest Machí (FIS)

Irene Nadal  (FIS)

Elisabet Oliva (BIO)

Carlos Oliveros (BIO)

Elisabet Serra (FIS)

Miquel Vilela (BIO)

Estel Brugulat (BIO)

Marc Blanché

Antònia Casado

Pedro Cid

Núria Garrell

Pau Martí Gómez

Ignasi Pena (REL)

Toni Serra (FIL)

MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ FÍSICA

Xavier Collet

Adelaida Escrivà

Marcial Fernández

Marta Gallart

Nines de Leonardo

Jordi Rodríguez

Leo Arén

José Antonio de Arnedo

Belén Martínez

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

MÚSICA

Mercedes Río

Mónica Segovia

Lluís Burillo

Cristina Hernández

ORIENTACIÓ

Noelia Cano

Maite Monsó