Organització curricular ESO i BTX

ORGANITZACIÓ CURRICULAR ESO

 MATÈRIES COMUNES

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengües estrangeres

3

4

3

4

Matemàtiques

3

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

3

Educació física

2

2

2

2

Tecnologia

2

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Música

2

2

Religió/Cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9*

Tutoria

1

1

1

1

Projecte de recerca

(1)

Treball se síntesi

(1)

(1)

(1)

TOTAL

30

30

30

30

OFERTA MATÈRIES OPTATIVES 1r, 2n 3r

1r ESO

(trimestrals)

2n ESO (trimestrals/anuals)

3r ESO

(anuals)

Francès

Francès

Francès

Música

Música

Música

Orientació

C. Naturals

Emprenedoria

C. Naturals

E. Física

Orientació

Tecnologia

Tecnologia

Cultura clàssica

Orientació

Activitats culturals

Anglès

OPTATIVES 4t ESO

Departament

Departament

Departament

Franja 1 Franja 2 Franja 3 A: Nivell avançat

B:Nivell estàndard

Francès Llatí Biologia B
Física i Q A Tecnologia A Tecnologia B
Informàtica Física i Q B Música F3
EVP Biologia A Física i Q A
Biologia A Música F2 Filosofia

ORGANITZACIÓ CURRICULAR BTX

  • CURRÍCULUM COMÚ

1r BTX

2n BATX

CURRÍCULUM COMÚ

28

13

13

CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

32

MODALITAT

12

12

OPTATIVA

4

4

TREBALL DE RECERCA

(2)*

TUTORIA

1

1

TOTAL

60

30

30

MATÈRIES  COMUNES

1r BTX

2n BTX

LL. CATALANA

2 h

2 h

LL. CASTELLANA

2 h

2 h

LL. ANGLESA

3 h

3 h

FILOSOFIA I CIUTADANIA

2 h

———-

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

———

3 h

C. MÓN CONTEMPORANI

2 h

HISTÒRIA

———

3 h

EDUCACIÓ FÍSICA

2 h

TOTAL

13 h

13 h

  • CURRÍCULUM DIVERSIFICAT

BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

MATÈRIES MODALITAT

HORES

MATÈRIES MODALITAT

HORES

Matemàtiques 1

4

Matemàtiques 2

4

Física 1

4

Física 2

4

Química 1

Dibuix tècnic 1

4

Química 2

Dibuix tècnic 2

4

Biologia 1

Tecnologia industrial 1

4

Biologia 2

Tecnologia insdustrial 2

4

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES OPTATIVES

Francès

2

Francès

2

Estada a l’empresa

2

Sociologia

2

Psicologia

2

BATXILLERAT SOCIAL

Matemàtiques aplicades ciències socials 1

4

Matemàtiques aplicades ciències socials 2

4

Història del món contemporani

4

Geografia

4

Economia de l’empresa 1

4

Economia de l’empresa 2

4

Literatura catalana

4

Literatura castellana

4

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES OPTATIVES

Estada a l’empresa

2

Francès

2

Francès

2

Sociologia

2

Psicologia

2

BATXILLERAT HUMANÍSTIC

Llatí 1

4

Llatí 2

4

Història del món contemporani

4

Geografia

4

Grec 1

4

Grec 2

4

Literatura catalana

4

Literatura castellana

4

MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIES OPTATIVES

Francès

2

Francès

2

Estada a l’empresa

2

Sociologia

2

Psicologia

2