Informació FP

MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS +

 
Imatge Alex Pineo
MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS +
per Alex Pineo - dimarts, 15 novembre 2016, 20:10
 

 

Logo%20ensenyament_h3.jpgErasmus+
L'Institut La Pineda participa des de fa molts anys a les convocatòries anuals de Projectes d'Internacionalització i Mobilitat Europea que organitza el Departament d'Ensenyament. En aquest temps desenes d'alumnes han realitzat pràctiques en empreses de França, Alemanya i Polònia.

Des de l'any 2014 el centre Institut la Pineda, està en possessió de la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE " Erasmus charter for higher education " ), requisit per tal de poder continuar participant en projectes de moblilitat. 

" Declaració Politica Erasmus de l'Institut La Pineda " 

Declaración Politica Erasmus del Instituto La Pineda " 

Erasmus Policy Statement of La Pineda high school " 


- Curs 2013-2014. Entre el juny i juliol de 2014 es va realitzar el cinquè projecte d'estada de pràctiques a Varsòvia Polònia, des del departament d'Administració i Gestió. Més informació a "Estades a Varsòvia 2014"

 - Curs 2014-2015. De finals de maig a finals de juliol de 2015 quatre alumnes del grau superior d'Administració i Finances han realitzat l'estada a Varsovia, Polònia, realitzant les pràctiques a l'empresa Mafripel SP i a la Cambra de Comerç Polaco Espanyola.

- Curs 2015-2016. De finals de maig a finals de juliol de 2016 dues alumnes del grau superior d'Administració i Finances han realitzat l'estada a Varsovia, Polònia, realitzant les pràctiques a l'empresa Mafripel SP i a la Cambra de Comerç Polaco Espanyola.

- Curs 2016-2017.
 

Sol·licituds per participar als projectes ERASMUS+ d’aquest curs 2016-2017

 Primer pas: Llegeix la “  Informació per la sol·licitud_alumne Projectes Mobilitat (2016-2017) “.

 Segon pas (si estàs d’acord amb les condicions de la informació):

- Baixa’t el document de “ Sol·licitud_alumne Projectes Mobilitat (2016-2017) “ 

- Omple’l i adjunta el/s documents que procedeixi.

- Presenta la sol·licitud i els documents adjunts a la secretaria del centre del 21 de novembre al 5 de desembre de 2016. Dels documents de nivell de llengua, porta els originals i una fotocòpia, nosaltres ens quedarem amb la fotocòpia.

 Tercer pas Seguir el calendari (totes les publicacions es faran en aquest espai):

- Validació de les sol·licituds presentades, del 7 al 16 de desembre de 2016.

- Publicació de les sol·licituds acceptades, no més tard del 16 de desembre de 2016. Es justificarà el motiu de les no acceptades i si procedeix, termini per reclamar.

- Publicació de les sol·licituds baremades, no més tard del 20 de gener de 2017.

Gener del 2016 Com a molt tard, el Departament d’Ensenyament ens ha de comunicar les beques assignades. S’informarà d’aquestes i s’assignaran les beques als aspirants, per l’ordre de baremació obtinguda i el punt 4 d’Exposa de la sol·licitud, si procedeix. Erasmus+

http://oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

http://www.erasmusplus.gob.es/

 


Erasmus+
Re: MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS +
per Coordinació Mobilitat - divendres, 16 desembre 2016, 11:00
 


  Publicació de les sol·licituds acceptades:


Admesos Mobilitat Erasmus+