Informació FP

MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS +

 
Imatge Alex Pineo
MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS +
per Alex Pineo - dijous, 26 octubre 2017, 17:46
 

 

Logo%20ensenyament_h3.jpgErasmus+L'Institut La Pineda participa des de fa molts anys a les convocatòries anuals de Projectes d'Internacionalització i Mobilitat Europea que organitza el Departament d'Ensenyament. En aquest temps desenes d'alumnes han realitzat pràctiques en empreses de França, Alemanya i Polònia.

Des de l'any 2014 el centre Institut la Pineda, està en possessió de la Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE " Erasmus charter for higher education " ), requisit per tal de poder continuar participant en projectes de moblilitat. 

" Declaració Politica Erasmus de l'Institut La Pineda " 

Declaración Politica Erasmus del Instituto La Pineda " 

Erasmus Policy Statement of La Pineda high school " 


- Curs 2013-2014. Entre el juny i juliol de 2014 es va realitzar el cinquè projecte d'estada de pràctiques a Varsòvia Polònia, des del departament d'Administració i Gestió. Més informació a "Estades a Varsòvia 2014"

 - Curs 2014-2015. De finals de maig a finals de juliol de 2015 quatre alumnes del grau superior d'Administració i Finances han realitzat l'estada a Varsovia, Polònia, realitzant les pràctiques a l'empresa Mafripel SP i a la Cambra de Comerç Polaco Espanyola.

- Curs 2015-2016. De finals de maig a finals de juliol de 2016 dues alumnes del grau superior d'Administració i Finances han realitzat l'estada a Varsovia, Polònia, realitzant les pràctiques a l'empresa Mafripel SP i a la Cambra de Comerç Polaco Espanyola.

- Curs 2016-2017. De finals de maig fins a finals de juliol del 2017, tres alumnes del curs de Grau Superior de Assistència a la Direcció i un alumne del curs de Grau Superior de Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes han realitzat l'estada a Varsovia, Polònia a diferents empreses i institucions.
Dos alumnes del curs de Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes han fet les seves practiques a una empresa de les illes Açores i altres dos alumnes les han fet a Porto, Portugal.


 
Departaments participants, Administració i Informàtica

Sol·licituds per participar als projectes ERASMUS+ d’aquest curs 2017-2018

 Primer pas: Llegeix la “  Informació sobre la sol·licitud de l'alumne a Projectes Mobilitat (2017-2018) “.

 Segon pas (si estàs d’acord amb les condicions de la informació):

- Omple’l i adjunta el/s documents que procedeixi.

- Presenta la sol·licitud i els documents adjunts a la secretaria del centre del dilluns 13 de novembre al divendres 24 de novembre de 2017. Dels documents de nivell de llengua, porta els originals i una fotocòpia, nosaltres ens quedarem amb la fotocòpia.

 Tercer pas Seguir el calendari (totes les publicacions es faran en aquest espai):

- Validació de les sol·licituds presentades, del 27 al 30 de novembre de 2017.

- Publicació de les sol·licituds acceptades, no més tard del 4 de desembre de 2017. Es justificarà el motiu de les no acceptades i si procedeix, termini per reclamar.

- Publicació de les sol·licituds baremades, no més tard del 18 de desembre de 2017.

A partir del moment que el Departament d’Ensenyament ens comuniqui les beques assignades, s’informarà d’aquestes i s’assignaran les beques als aspirants, junt amb les del SEPIE ( Servicio Español para la Internacionalización de la Educación ), per l’ordre de baremació obtinguda i el punt 4 d’Exposa de la sol·licitud, si procedeix.


 Erasmus+

http://oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html

http://www.erasmusplus.gob.es/

Erasmus+
Re: MOBILITAT EUROPEA - ERASMUS+ 2016-2017
per Coordinació Mobilitat - dijous, 2 novembre 2017, 15:43
 


  Publicació de les sol·licituds acceptades pels Projectes 2016-2017:


Admesos Mobilitat Erasmus+