Informació FP

Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.

 
Imatge Administrador/a INS La Pineda
Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.
per Administrador/a INS La Pineda - dimecres, 11 gener 2017, 13:11
 
 
Servei d'Assessorament en la formació professional i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per experiència laboral o en activitats socials.
 
- Gener de 2017, inscripció per  la nova oferta de places al servei "Assessorament".
- Gener de 2017, inscripció per la nova oferta de places al servei "Reconeixement".  
 
Consultar l'arxiu adjunt per veure el calendari.
 

 OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA I CICLES FORMATIUS 

OFERTA DE PLACES SERVEI ASSESSORAMENT -  PERÍODE: Gener de 2017 - Juny de 2017 

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM AG10 Gestió Administrativa 0
Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i Finances 0
Administració i gestió CFPS 0251 Secretariat 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5




Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5
Instal·lacions i mateniment CFGM IM20 Instal·lacions de Producció de calor 5

OFERTA DE PLACES SERVEI RECONEIXEMENT -  PERÍODE: Gener de 2017 - Juny de 2017 

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM AG10 Gestió Administrativa 0
Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i Finances 0
Administració i gestió CFPS 0251 Secretariat 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5




Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5
Instal·lacions i mateniment CFGM IM20 Instal·lacions de Producció de calor 5

SERVEI ASSESSORAMENT:

1. La " sol·licitud" s'ha de lliurar "presencialment"  a la secretaria del centre del dilluns 23 de gener al dijous 26 de gener, de 10,00 a 13,00h i de 15,00 a 17,00h (l'horari de tarda només dimarts, dimecres i dijous).

2. La llista d'admesos es publicarà el dilluns 30 de gener.  L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de les persones sol·licitants.

3. Les persones admeses hauran de passar per la secretaria del centre  per:

- Recollir el full d'ingrés del pagament del preu públic (60€). 

- Presentar el reguard del pagament, el full de sol·licitud, fotocòpia del DNI, NIE o Passaport acompanyat de l'original.

 5. Un cop presentada la documentació s'informarà de la resta del procediment. 

 

SERVEI RECONEIXEMENT:

 1. La "sol·licitud" s'ha de lliurar "presencialment"  a la secretaria del centre del dilluns 23 de gener al dijous 26 de gener, de 10,00 a 13,00h i de 15,00 a 17,00h (l'horari de tarda només dimarts, dimecres i dijous).

 2. La llista d'admesos es publicarà el dilluns 30 de gener. L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de les persones sol·licitants.

 3. Les persones admeses hauran de passar per la secretaria del centre per:

- Recollir el full d'ingrés del pagament del preu públic (40 € per mòdul i 18 € per unitat formativa). 

 - Presentar el reguard del pagament, el full de sol·licitud, fotocòpia del DNI, NIE o Passaport acompanyat de l'original i l'informe d'Assessorament.

  5. Un cop presentada la documentació s'informarà de la resta del procediment. 

  

Més informació : Servei d'assessorament

Més informació : Servei de reconeixement acadèmic


(Editado por Alex Pineo - envío original jueves, 3 de septiembre de 2015, 11:07)

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original jueves, 3 de septiembre de 2015, 11:22)

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original jueves, 28 de enero de 2016, 13:51)

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original martes, 20 de septiembre de 2016, 14:22)