Informació FP

Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.

 
Imatge Administrador/a INS La Pineda
Servei d'Assessorament i Reconeixement en la formació professional.
per Administrador/a INS La Pineda - divendres, 19 gener 2018, 12:12
 
 
Servei d'Assessorament en la formació professional i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges per experiència laboral o en activitats socials.
 
- Del 15 al 19 de gener de 2018: inscripció per  la nova oferta de places al servei "Assessorament".
Del 15 al 19 de gener de 2018: inscripció per la nova oferta de places al servei "Reconeixement".
- El 23 de gener de 2018: publicació d'admesos al serveis "Assessorament" i  "Reconeixement".
  

 OFERTA DE PLACES PER FAMÍLIA I CICLES FORMATIUS 

OFERTA DE PLACES SERVEI ASSESSORAMENT -  PERÍODE: Gener de 2018 - Juny de 2018 

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM AG10 Gestió Administrativa 0
Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i Finances 0
Administració i gestió CFPS AGA0 Assistència a la Direcció 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Informàtica i comunicacionsCFPM IC10Sistemes microinformàtics i xarxes5
Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5
Instal·lacions i mateniment CFGM IM20 Instal·lacions de Producció de calor 5

OFERTA DE PLACES SERVEI RECONEIXEMENT -  PERÍODE: Gener de 2018 - Juny de 2018

FAMILIA CODI_CICLE NOM_CICLE OFERTA
Administració i gestió CFPM AG10 Gestió Administrativa 0
Administració i gestió CFPS AGB0 Administració i Finances 0
Administració i gestió CFPS 0251 Assistència a la Direcció 0
Electricitat i electrònica CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions 5
Electricitat i electrònica CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicació i Informàtics 5
Electricitat i electrònica CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica CFPS EEA0 Sistemes electrotècnics i automatitzats 5
Informàtica i comunicacions
CFPM IC10
Sistemes microinformàtics i xarxes
5
Informàtica i comunicacions CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa 5
Informàtica i comunicacions CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web 5
Instal·lacions i mateniment CFGM IM20 Instal·lacions de Producció de calor 5(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original miércoles, 19 de julio de 2017, 13:13)

(Editado por Hèctor Ballesteros - envío original martes, 9 de enero de 2018, 09:35)