Informació FP

FP DUAL - INFORMACIÓ EMPRESES I INSTITUCIONS

 
Imatge Alex Pineo
FP DUAL - INFORMACIÓ EMPRESES I INSTITUCIONS
per Alex Pineo - divendres, 13 abril 2018, 00:07
 

L'Institut La Pineda ha ofert des del curs 2014-2015 cicles en alternança Dual. 

Què és l'alternança DUAL

Amb  la  col·laboració  de  diferents  empreses s’organitza el currículum del cicle formatiu per tal que els alumnes durant tot el 2n curs,  alternin  les  classes   (amb  menys hores)   amb  un  conveni  beca  o contracte laboral a les empreses. Aquesta col·laboració  reconeix a l’alumne part del currículum presencial al centre, ara fet i avaluat a l’empresa, i l’estada en aquesta és remunerada.

En el moment de la matrícula al cicle formatiu l'alumnat es informat d'aquesta modalitat i signa el "Document de compromís". 

Informació a les Empreses i Institucions

Al document " INFORMACIÓ_FP_DUAL_LA PINEDA v2018 " us expliquem la mesura flexibilitzadora de la formació en alternança en DUAL i què ofereix l'Institut La Pineda.

Al documentEmpreses_FP_dual " es resumeix els objectius i funcionament de la FP dual.

Més informació a " Empreses - FP dual "