Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació sobre els consells escolars.

La composició actual (desembre 2016) del consell escolar del nostre centre és:

  • Directora: Concepció Rayo Valdivia.
  • Cap d’estudis: Montserrat Martínez Gargallo.
  • Representant de l’ajuntament de Badalona: Alfons Nadal Padrós.
  • Secretària del centre: María Teresa Ortiz Pozo.
  • Representants del professorat: Rubén Zafra Marín, Lluís Domínguez Cuadros, María José Regalón Sicilia, Roger Rey Barbachano, Toni Soler Palomar i Agustín Guijarro Camacho,
  • Representants de l’alumnat: Marta González Portero, Maria Molina Rodríguez i Dillan Amet Jaramillo Hurtado.
  • Representants de les famílies: María Josefa Portero Ucher, Pepi Muñoz Mengual i Azucena Ramos Remigio.
  • Representant del personal d’administració i serveis: Albert Daura Martí.