Pràctiques de GIMP per alumnes de 4rt ESO
En aquest curs aprendreu a crear-vos pàgines web i el vostre web personal.
Processament de textos: Open Office Writer 3.0
Nocions bàsiques sobre el sistema informàtic.