La generació d'energia elèctrica, en termes generals, consisteix a transformar alguna classe d'energia no elèctrica, sigui aquesta química, mecànica, tèrmica, lluminosa, etc., en energia elèctrica.
Coneixerem des de les propietats dels fluids fins a les seves aplicacions industrials com la pneumàtica i l'oleohidràulica
Crèdit de síntesi 1r ESO