Actualització Web

S’ha actualitzat la pàgina de la nostra web dedicada a l’Orientació acadèmica. S’hi ha afegit l’apartat dedicat a la Inserció laboral dels ensenyaments professionals, amb els enllaços al darrer estudi publicat del 2016, amb dades generals de Catalunya i particulars de Lleida. També s’hi han actualitzat enllaços de l’apartat específic de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a partir de les darreres modificacions, i de l’apartat Orientació acadèmica i professional.

Alhora, s’hi ha afegit una pàgina a l’apartat dedicat a la Formació Professional. Concretament, s’ha creat la pàgina dedicada especialment a la nova Setmana de l’orientació acadèmica i professional de l’FP que es realitzarà a l’Institut del 3 al 6 d’abril.