Preinscripció ESO curs 2017-2018

 Calendari de la preinscripció al centre
Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d’abril de 2017
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si n’hi ha): 2 de juny de 2017

 La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 15 de setembre de 2017.

Sol·licitud de preinscripció

Es pot fer per Internet, a través de la pàgina web o del Departament d’Ensenyament o presentant la documentació al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. Pensar que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció.

Documentació
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
Calendari de matriculacions al centre
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 12 al 16 de juny de 2017
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (o alumnes amb plaça assignada però pendents de l’avaluació de setembre): del 26 al 30 de juny de 2017
  • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017