Biblioteca

L’institut Joan Amigó disposa d’una biblioteca situada a la planta baixa. Dins de l’espai de la biblioteca, els llibres estan distribuïts per àrees didàctiques (català, socials, tecnologia…) per tal que l’alumne/a els pugui localitzar amb facilitat. Entenem que la biblioteca ha de ser un punt de referència dins de l’institut ja que és un centre de lectura, d’aprenentatge i de dinamització cultural.

La Biblioteca com a centre de lectura

La biblioteca ha de ser un centre de lectura que ajudi a desenvolupar la competència lectora dels alumnes en les diferents etapes educatives i que faciliti l’accés al món literari com a instrument d’enriquiment personal.

La Biblioteca com a centre d’aprenentatge

La biblioteca ha de ser un centre on s’ensenyi i s’aprengui a cercar la informació; per fer-ho es disposen de sis ordinadors.

La Biblioteca com a centre de dinamització cultural

La biblioteca ha de ser un centre aglutinador, generador i difusor de coneixement i cultura.