Organigrama

Equip directiu
Directora Maite Nolla Fusté
Cap d’estudis Josep Besora Juanpere
Secretari Eugeni Cabré Forès
Coordinadora pedagògica Núria Ribes Novau
Caps de departament
Diversitat Gemma Palau
Català i castellà Eulàlia Serra
Llengües estrangeres Laura Martínez
Matemàtiques Eugènia Vizcarra
Ciències i Tecnologia Teresa Rubio
Social i Religió Francesca Solé
Educació física, música i visual i plàstica Marc Peraire
Informàtica Eugeni Cabré
Càrrecs de coordinació
Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre Laia Remola
Riscos laborals Miquel Valls
Activitats i serveis escolars Rosalia Anglès
TAC Raphael Verlaat
Altres coordinacions
Pla de l’esport Marc Peraire
Biblioteca Eulàlia Serra
Mediació Josep Besora
Coordinació FCT Eugeni Cabré