GEP

Curs 16-17 Primeres Pinzellades

El nostre centre sempre ha potenciat l’aprenentatge de llengües estrangeres i el plurilingüisme;  per aquest motiu aquest curs els alumnes d’ESO treballen part d’algunes matèries en anglès.

Les àrees seran Ciències Social, Ciències Naturals, Ciències Experimentals i Educació Visual i Plàstica, així com petites activitats en altres matèries.

 


gep