Organigrama

  • Direcció

Direcció: Imma Andreu
Caps d’estudis: Pep Paré i Enric Martín
Coordinació Pedagògica: Montserrat Juvé
Secretaria: Jordi Roca

  • Coordinacions de cicle

Coordinació 1r i 2n d’ESO: Imma Castellà
Coordinació 3r i 4t d’ESO: Antònia Subirà
Coordinació de batxillerat: Miquel Planes
Coordinació sortides I activitats: Núria Olivé
Coordinació LIC: Pepi Andreu
Coordinació informàtica: Joan Miarons
Manteniment equips audiovisuals: Montse Dalmau
Coordinació riscos laborals: Anna Coo
Coordinació IOC: Imma Castellà i Montse Colomer
Coordinació Ensenyament d’Esports: Roser Parés
Coordinació Projecte Coopera: Núria Ricart i Imma Torras (mare voluntària)
Coordinació Mediació: ImmaCastellà
Coordinació del Pràcticum: Marta Martí
Coordinació de l’Erasmus+: Marta Martí
Coordinació del GEP: Marta Martí

  • Caps de departaments

Català: Felisa Vinagre
Idiomes: Marta Martí
Castellà: Maite Morán
Matemàtiques: Lluís Riboldi
Física i Química: Dolors Gómez
Biologia i Geologia: Marisol Cabral
Tecnologia: Antònia Subirà
Ciències Socials: Anna Canalda
Filosofia: Joan Carles Rovira
Economia: Jordi Roca
Psicopedagogia: Mercè Salmerón
Visual i Plàstica: Imma Vall
Educació Física: Anna Matamala

  • Tutories

tutors2016

  • Tutors tècnics

1r d’ESO: Elisabet Ylla-Català
2n d’ESO: Jacint Creus
3r d’ESO: Elisabet Ylla-Català
4t d’ESO: Anna Matamala
1r de batxillerat: Jacint Creus
2n de batxillerat: Anna Matamala

  • Material d’absències

Josep Parera

  • Intranet centre

Lluís Riboldi

  • PAS

Tècnica d’Integració Social/Mare voluntària: Núria Ricart/Imma Torras
Administratives: Imma Riera i Elisabet Dorca
Conserges: Aurora Arenas, Josep M. Jiménez, Josep Ocaña
Biblioteca i serveis de l’AMPA: Gina T.
President de l’AMPA: Jordi Antentas
Personal de neteja: Empresa de neteja

  • Consell escolar

Directora: Imma Andreu

Cap d’Estudis: Josep Paré
Secretari: Jordi Roca
Representant de l’Ajuntament: Josep M. Roca
Representant de l’AMPA: Jordi Antentas
Professors: Felisa Vinagre Garcia, Montserrat Dalmau Fontcuberta, Núria Olivé Boqué, Joan Carles Rovira i Antònia Subirà
Pares: Maika Muñoz i Ramon Cunill Grau.
Alumnes: Eulàlia Montaner Castells i Ferran Gil Molas.
PAS: Elisabet Dorca Serra.