Comunicat de vaga

El dia 9 de març de 2017 hi ha una jornada de vaga de professorat i estudiants convocada pels sindicats i el sindicat d’estudiants.

Per aquesta raó, el centre restarà obert en horari lectiu encara que no es pot garantir el compliment amb total normalitat de les activitats escolars lectives d’aquest dia.

L’equip directiu

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE 2016

ESO

Dijous 1

Divendres 2

8.30 – 9.30 h Matemàtiques Llengua Castellana
9.30 – 10.30 h Llengua Catalana Anglès + Writing 1r
10.30 – 11.30 h FiQ (4t) + Tecnologia Ciències Naturals 1r, 2n i 3r + Bio / Geo 4t
11.30 – 12.30 h Ciències Socials ViP + Latí (4t) + Emprenedoria (4t)
12.30 – 13.30 h Educació Física CB LC/LS (3r) + Francès (3r i 4t)
13.30 – 14.30 h AA/CV + Religió + Infor (1r i 4t) Ed. Ètico-cívica + Música

 

BATXILLERAT

Dijous 1

Divendres 2

8.30 – 9.30 h Matemàtiques + Matemàtiques CCSS Llengua Castellana
9.30 – 10.30 h Llengua Catalana Anglès
10.30 – 11.30 h Ha. món contemporani + Física Lite. universal + Química + Economia
11.30 – 12.30 h Filosofia CTMA + Lite catalana + Dibuix tècnic
12.30 – 13.30 h Educació Física Biologia + Religió + Economia i org. d’empreses + Francès
13.30 – 14.30 h Tecno industrial + Grec + Iniciativa Emp. Estadística + Llatí + Mecànica