Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

Directora: Marita Suñé

Cap d’estudis: Antònia Vicens

Secretària: Neus Badia

Representants del professorat: Pepa Castillo, Ester Grosche, M.Roca Tost, Ana Cervera, Eulàlia Duran, Jorge Martínez

Representant del PAS: Carme Blanes

Representants de les famílies: Jordi Nuñez, Joana Leon, Mireia Arreba

Representants de l’alumnat: Aina Domènech, Oscar Gascó, Queralt Piferrer

Representant Ajuntament: Enric Torrelles