Càrrecs i coordinacions

CÀRRECS I COORDINACIONS CURS 2017-2018

Equip Directiu

 • Director: Humbert Ferré
 • Cap d’ estudis: Mercè Argilaga
 • Coordinador pedagògic: Antoni Daniel Prats
 • Secretari: Miquel López
 • Cap d’estudis adjunt: Albert Pujol

Coordinacions

 • Activitats i Serveis Escolars: Maribel Virgili
 • Primer cicle d’ESO: Laura Rodríguez
 • Segon Cicle d’ESO: Rosalia Anglada
 • Batxillerat LOE / LOMCE: Mar De Anciola
 • Batxillerat Baccalauréat (Batxibac): Marisol Arbués
 • Batxillerat Internacional: David Moyano
 • Informàtica: Albert Gonzàlez
 • Prevenció Riscos Laborals: Màrius Gómez
 • Lingüística intercultural i de cohesió social: Fina Masdéu

Coordinació Tècnica de:

 • Biblioteca: Laura Rodríguez
 • Orientació Batxillerat: Mar De Anciola i Maribel Virgili
 • Audiovisuals: Jordi Abela
 • Revista: Lupe Martí
 • Estada a l’ empresa: Josep Creus
 • Teatre: Mabel Bofarull
 • Pla Català de l’Esport: Robert Rodríguez

Caps de Departament

 • Ciències Experimentals: Josep M. Llort
 • Ciències Socials: Miguel Ángel Franco
 • Llengua Castellana i Literatura: Beatriz Comella
 • Educació Física: Rossend Benabarre
 • Llengua catalana: Gemma Alegria
 • Llengües estrangeres: Pilar Lahuerta
 • Matemàtiques: David Moyano
 • Música: Teresa Estivill
 • Tecnologia: Salvador Piñol
 • Visual i Plàstica: Isabel Taixès

Caps de seminari

 • Francès: Marisol Arbués
 • Filosofia: Albert Àvila
 • Física i Química: Marga Bosch
 • Clàssiques: Ángel Martínez
 • Psicopedagogia: Gloria Mohedano
 • Religió: Maribel Virgili