Historial de notícies del grup de teatre de i’institut Gabriel Ferrater