ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
E-mail: apal113@tinet.org  –   Telèfon: 977346285
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
D’octubre a maig: Dilluns a dijous: 15.30 – 19.30 –  Divendres: 09.00 – 13.00
Juny,  juliol i setembre: de 9.00 a 13.00

Activitats extraescolars curs 2017-2018

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18

     ESPORTS

Bàsquet (masculí i femení), per a tots els cursos   
Futbol-sala, dimarts i dijous (només ESO) 
Funky-jazz, 1 dia/set.
 

      IDIOMES

Anglès (dilluns i dimecres) 
Anglès (dimarts i dijous) 
Nivells alts anglès, classes d’hora i mitja 
Esperanto
Alemany (només alumnes 4t ESO i Batx)
Conversa francès
Conversa anglès
 

TEATRE (dimecres) 

TÈCNIQUES D’ESTUDI (activitat trimestral)