Informacions i documents per a l’alumnat

Fulls de pagament

Llibres i materials curs 2018-19

Optatives ESO

Dossiers de recuperació setembre 2018 i horaris dels exàmens

Informació sobre el transport escolar