Organigrama

Centre

 • Direcció: Teia Galí
 • Caps d’Estudis: Muntsa Tortós i Xavier Vilaseca
 • Coordinació Pedagògica: Núria Pujol
 • Secretaria: Roser Roura

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A: Jordi Lorca
 • Tutora 1r ESO B: Montse Lardín
 • Tutora 1r ESO C: Fina Guillén
 • Tutora 1r ESO D: Núria Artacho
 • Tutora 2n ESO A: Olga Ballesté
 • Tutora 2n ESO B: Rosa M. Pinsach
 • Tutora 2n ESO C: Clara Guixeras
 • Tutora 2n ESO D: Núria Esponellà
 • Tutora 2n ESO E: Cèlia Garbí
 • Tutor 2n ESO F: Albert Ramos
 • Tutor 3r ESO D: Josep Parals
 • Tutor 3r ESO C: Olga Oliver
 • Tutor 3r ESO B: Manel Garcia
 • Tutor 3r ESO A: Vicenç Piferrer
 • Tutor 4t ESO A: Marissa Corredor
 • Tutor 4t ESO B: Conxita Haro
 • Tutor 4t ESO C: Vicenç Cara
 • Tutor 4t ESO D: Isabel Camps
 • Tutoria USEE: Clàudia Álvarez i Nuri Juanes
 • Tutoria Aula d’Acollida: Laia Serrat i Albert Ramos
 • Tutoria UEC: Eulàlia Vila
 • Tutoria Projecte Aprenent: David Llamas

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: Núria Pujol
 • Coordinació 2n ESO: Marta Vilà
 • Coordinació 3r ESO: Núria Pujol
 • Coordinació 4t ESO: Núria Pujol

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A: Diego Mestre
 • Tutora 1r Batxillerat B: Montserrat Ordóñez
 • Tutora 1r Batxillerat C: Maria Sàbat
 • Tutora 2n Batxillerat A: Teresa Segura
 • Tutora 2n Batxillerat B: Marta Vilà
 • Tutora 2n Batxillerat C: Victòria Ballabrera
 • Coordinació Batxillerat: Maria Sàbat
 • Coordinació Batxibac: Jaume Fernández

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació Psicopedagògica: Eulàlia Vila
 • Cap de departament Català: Iolanda Alsinet
 • Cap de departament Castellà: Raquel Martínez
 • Cap de departament Llengües estrangeres: Anna Blanch
 • Cap de departament Matemàtiques: Vicenç Piferrer
 • Cap de departament Ciències: Montse Lardín
 • Cap de departament Socials: Victòria Ballabrera
 • Cap de departament Tecnologia: Manel Garcia
 • Cap de departament Educació Física: Josep Parals
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: Àlex Trabal
 • Cap de departament Música: Santi Puertas
 • Cap de departament Clàssiques: Teresa Segura
 • Cap de departament Filosofia: Xavier Vilaseca

ALTRES COORDINACIONS

 • Tècnica d’integració social: Marta Álvarez
 • Coordinadora iEducació i Acord de Corresponsabilitat: Marta Vilà
 • Coordinació Riscos laborals: Montse Lardín
 • Coordinació Mediació: Jordi Lorca
 • Coordinació Escoles Verdes: Olga Ballesté
 • Coordinació Lingüística: Fina Guillén
 • Coordinació Biblioteca: David Llamas
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: Mar Escamilla
 • Coordinació informàtica: Ernesto Bribian
 • Responsable Pla Impuls TIC: Manel Garcia
 • Manteniment del centre: Ramon Plaja
 • Coordinació web i revista: Albert Ramos

PAS

 • Administració: Domènec Esteban i Imma Ferrer
 • Consergeria: Ramon Viladà i Trini Serrano
 • Neteja: M.Josep Rodríguez, Juli Valdajos, Estefania Valdajos i Sara de Diós

ALTRES

 • EAP: Dolors Molina
 • Serveis Socials de l’Ajuntament de Palafrugell: Mònica González
 • Programa Salut a l’escola: Margarida Mauri i Rosa Pascual