Documentació i Administració Sanitàries II 2017/2018

Grup: DOCUMENTACIÓ 2a
DOCUMENTACIÓ 2b

AssignaturProfessor/aAula

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00
9:00
M8F2
Francesc Salmerón
7 P
M10F2
Oscar Santonja
INFO4 P
M9F2
Francesc Salmerón
INFO4 P
M7F3
Fidel Rubio
INFO1 P
M13F1
Fernando García
INFO4 P
M10F2
Oscar Santonja
INFO4 P
9:00
10:00
M7F2
Fidel Rubio
INFO4 P
M9F2
Francesc Salmerón
INFO3 P
M12F1
Anabel Sampietro
INFO4 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO4 P
M9F1
Oscar Santonja
INFO2 P
M9F1
Oscar Santonja
INFO4 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO2 P
M12F1
Anabel Sampietro
INFO4 P
10:00
11:00
M9F1
Oscar Santonja
INFO4 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO2 P
M9F2
Francesc Salmerón
INFO4 P
M7F2
Fidel Rubio
INFO2 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO4 P
M9F1
Oscar Santonja
INFO2 P
M9F1
Oscar Santonja
INFO4 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO1 P
M13F1
Fernando García
7 P
11:00
11:30
11:30
12:30
M10F1
Francesc Salmerón
INFO4 P
M7F3
Fidel Rubio
INFO4 P
M9F1
Oscar Santonja
INFO2 P
M13F1
Fernando García
7 P
M7F1
Fidel Rubio
INFO4 P
M9F2
Francesc Salmerón
INFO3 P
M8F1
Eva Brunat
7 P
12:30
13:30
13:30
14:30